Dofinansowanie na szkolenia biznesowe


Pracownicy z niektórych koncernów zgłosili wnioski o dotacje i wspólnie z naszymi trenerami dostarczyli wymagane dokumenty do instytucji finansujących.
Ogłaszamy że w ramach pogramu dofinansowań „Małopolski Program Strukturalny” na dwa Szkolenia Handlowe dofinansowanie otrzymały wymienione tutaj przedsięwzięcia:

 • Warsztaty Szkoleniowe dla Grafików Komputerowych w przedsiębiorstwie Maszynohut
 • Projekt Szkolenia kształtowania kultury organizacyjnej wsparciem dla zmian organizacyjnych.
 • zdigitalizowany projekt Zarządzania Tłumaczeniami (ESZT) w przedsiębiorstwie.
 • „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Chocianów”
 • nowoczesna, przyjazna środowisku komora detonacyjna dla ładunków do 2 kg TNT (trotylu)
 • sporządzenie nowoczesnych dwufazowych produktów kosmetycznych w oparciu o substance aktywne pochodzenia naturalnego
 • opracowanie technologii oraz uruchomienie produkcji maszyn dla wysokowydajnego druku cyfrowego na przedmiotach przestrzennych.
 • sporządzenie i wdrożenie systemu umożliwiającego identyfikację i lokalizację obiektów
 • sporządzenie i wdrożenie nowej gamy plastyfikatorów fosforoorganicznych opartych na izopropylofenolu
 • sporządzenie i wdrożenie wzoru użytkowego zbiornika do ciśnieniowych filtrów wodnych
 • opracowanie innowacyjnej receptury i implementacja do produkcji preparatu stosowanego w zapobieganiu nudnościom i wymiotom wywołanym przez chemioterapię
 • sporządzenie pierwszej polskiej konstrukcji i technologii produkcji stentu do bifurkacji pokrytego polimerem biodegradowalnym i uwalniającym lek antyproliferacyjny nowej generacji z grupy -olimus.
 • struktura dystrybucyjna dla małych witryn zdalnych
 • sporządzenie koncepcji importu dla Firmy Xylab Mobile na rynki Ameryki Północnej i Południowej
 • rozbudowa i integracja systemów informatycznych Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej
 • model ekspertowy wspomagajacy projektowanie budynkow ekologicznych
 • model teleinformatyczny dla potrzeb wymiany zasobów firmy Lido-Lang z partnerami oraz automatyzacji procesów biznesowych
 • stworzenie mobilnego serwisu narzędziowego zamawiania zdjęć i foto upominków.
 • uruchomienie innowacyjnego modelu B2B do elektronicznej wymiany zasobów i zarządzania informacją handlową w spółce „EDM Konsulting”
 • uruchomienie koncepcji intensyfikacji importu w spółce TEVOR S.A.
 • uruchomienie koncepcji dynamizacji importu w przedsiębiorstwie PPH POLNET Sp. z o.o.
 • wdrożenie modelowego modelu Informatycznego typu B2B w spółce CEMTEL Arkadiusz Brzostek i u jego partnerów
 • zbudowanie inteligentnego rozwiązania do szczegółowej wielowymiarowej analizy wszystkich parametrów ofert operatorów GSM.
 • stworzenie mobilnego biura rachunkowego E-księgowy
 • wypracowanie internetowego serwisu bezobsługowego przekazywania wiadomości dźwiękowych grupom odbiorców.
 • stworzenie mobilnego serwisu i systemowego systemu komunikacji zbiorowej SISMS dla mieszkańców gmin.

  Tagi: szkolenia unijne, szkolenie menedżerów