Etapy uczenia się dorosłych

W innym artykule pokazałem wieloetapowy proces pozyskiwania kwalifikacji (zdefiniowanych bardziej dogłębnie niż tylko określony zbiór wiadomości o świecie). Ażeby on miał możliwość zaistnieć, konieczne bywa zainicjowanie uczenia się, będącego zaraz po nadawaniu informacji. Techniką, która sprawuje funkcję dodatkową podczas jego realizacji, bywa technika 3 liter A, określona za pomocą takich określeń: świadomość, praktyka, aktywność. Więcej tu: Autorskie Gry Biznesowe – Kompendium
Wstępnym warunkiem efektywnego przyswajania informacji musi być sięgnięcie do najważniejszych dążeń uczestników szkoleń. Tacy ludzie chcą chcieć się otworzyć na nową wiedzę. Ten krok w trakcie procesu dydaktycznego określany jest jako awareness.

Następnym krokiem musi być pewna zmiana programu projektu edukacyjnego proporcjonalnie potrzeb uczniów, kimkolwiek są. Nie da się prowadzić kilka razy w ten sam sposób tego samego projektu szkoleniowego. Kiedy prowadzę szkolenie z planowania i ustalania celów ludzi będących personelem w hotelu, opracowuję case study odpowiednie do sektora wypoczynku i rekreacji. Jeśli mam na szkoleniu pracowników operatora GSM – wówczas przygotowuje zadania z sektora teleinformatycznego. Takie projekty to z pozoru podobny obszar, w rzeczywistości warto realizowane projekty szkoleniowe „kroić na miarę” oczekiwań konkretnej organizacji. Ten etap nazywa się „competences”.

Wreszcie etap „work” – czyli wprowadzenie w praktykę teoretycznej wiedzy. Nierzadko uczący się kończą proces edukacji, gubią notatki i w firmie wszystko pozostaje bez zmian. Nauczyciel mimo to nie może kończyć procesu edukacyjnego po lekcjach. Jest przecież opłacany za użycie wiedzy w praktyce biznesowej.
Andrzej Koński
Redaktor tego artykułu jest absolwentem kierunku historii Uniwersytetu Śląskiego i studiów podyplomowych z obszaru  biotechnologii. Posiada licencję Eksperta  JRF. Kieruje agencją treningową w Nidzicy.  Od pięciu sezonów uczy i projektuje badania odnoszące się do rozwoju pracowniczego w branży „kancelarie prawne i doradztwo”.

O NASZYM BLOGU:
Gry Team building
Szkolenia interpersonalne
Gry symulacyjne
Zarządzanie
symulacje Kaizen
Asertywność
Warsztaty zamknięte
Ćwiczenia dla asesorów AC/DC