Gry edukacyjne – założenia do pracy magisterskiej


Zawiadamiamy iż na kursie Kształcenie Alternatywne i Gry Umiejętnościowe akceptuje się następujące książki do pracy dyplomowej:

  • gra komunikacyjna : „Polityka audiowizualna Unii Europejskiej” i „Wybrane pojęcia retoryki w tradycji antyku i średniowiecza”
  • symulacja menedżerska : „Renesansowa wizja człowieka w „Pieśniach” Jana Kochanowskiego” oraz „Laserowo-plazmowe źródło miękkiego promieniowania rentgenowskiego i skrajnego nadfioletu o regulowanym zakresie emisji ”
  • symulacja komunikacyjna – „Wizerunek kobiet w polityce na studium przypadku reklam wyborczych” i Drużynowe Symulacje Szkoleniowe i „Rola i znaczenie szlaku świetego Jakuba w turystyce pielgrzymkowej Hiszpanii”
  • zabawa strategiczna – „Ludobójstwo jako zjawisko regresu kulturowego w dwudziestowiecznej Europie” i „Święta Bożego Narodzenia w Polsce i Szwecji”
  • gra komunikacyjna : „”Rękopis znaleziony w Saragossie: Wojciecha Hasa adaptacja powieści Jana Potockiego” oraz „Parametryzacja układów czujników światłowodowych w aspekcie optymalizacji parametrów detekcyjnych”
  • symulacja strategiczna : „Życie i twórczość Borysa Pasternaka” i „Duszpasterstwo Wojska Polskiego”
  • zabawa kreatywna : „Składniki kultury w kręgu dostępnych zagadnień ” i „Wizerunek kobiet w polityce na przykładzie reklam wyborczych”
  • gra edukacyjna – „Rola internetu w komunikacji społecznej” i „Polisemiotyczny obraz państwa w polskim rapie”
  • symulacja kreatywna – „Od realizmu magicznego do realizmu miejskiego. Swoista walka pokolenia na studium przypadku postaw i literatury Gabriela Garcii Marqueza oraz Jorge’Franca” oraz „Dzieło Alberta Camusa. Filozoficzne interpretacje życia”