Gry menedżerskie – fundamenty teoretyczne do pracy magisterskiej


Informujemy że na studiach Uczenie Psycholingwistyczne i Gry Umiejętnościowe zalecamy tu przedstawione problemy do zaliczenia:

  • gra biznesowa : „Drzewo z korzeniami. Wybrane zagadnienia z życia społeczno-kulturowego współczesnej mniejszości niemieckiej w Polsce” oraz „Protest song w amerykańskiej muzyce rozrywkowej od lat sześdziesiątych do lat dziewiedziesiątych XX wieku”
  • gra edukacyjna : „Związki cywilizacyjne Serbów, Rosjan i Ukrainców w XVIII wieku” oraz „Kreowanie wizerunku w polityce na przykladzie Andrzeja Lepera”
  • zabawa strategiczna : „Opinia Polaków w Unii Europejskiej. Obserwacja porównawcza przed i po wejściu Polski do Unii Europejskiej” i Gry Biznesowe oraz „Środki perswazji w reklamie telewizyjnej skierowanej do kobiet”
  • zabawa menedżerska – „Pani Bovary Gustawa Flauberta na tle epoki” oraz „Polityka audiowizualna Unii Europejskiej”
  • symulacja kreatywna – „Ludobójstwo na Bałkanach pod koniec wieku dziewiętnastego i w wieku dwudziestym” oraz „Tragedia i poświęcenie pierwszych chrześcijan w „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza i „Rzymie za Nerona” Józefa Ignacego Kraszewskiego”
  • gra słownikowa : „Reportaż w twórczości Ryszarda Kapuścińskiego (1932-2007)” oraz „Wizerunek kobiety idealnej w wywiadach zamieszczonych w prasie kobiecej”
  • symulacja edukacyjna : „Wpływ internetu na media tradycyjne” i „Mit projektu Riese”
  • zabawa komunikacyjna : „Zdalna detekcja par i gazów w wydychanym powietrzu osoby fizycznej” oraz „Studencka etykieta językowa”
  • zabawa lingwistyczna : „Flora i fauna w ikonografii malowanych cerkwi Bukowiny” oraz „Kongres w Berlinie jako punkt zwrotny w dziejach Półwyspu Bałkańskiego i ostatni etap wojny rosyjsko – tureckiej w latach 1877-1879”