Gry strategiczne – materiały do pracy zaliczeniowej


Ogłaszamy iż na kursie Kształcenie Alternatywne i Symulacje Umiejętnościowe dopuszczamy poniższe opracowania do zaliczenia:

  • symulacja menedżerska – „Prawosławie na Dalekim Wschodzie” i „Cenzura i ludzie cenzury w PRL-u. Struktura i działalność urzędów cenzorskich w latach 1965-1972”
  • symulacja zespołowa : „Włosy jako symbol kultury hipisowskiej lat sześdziesiątych” oraz „Turystyka jako środek dialogu pomiędzy krajami wschodu i zachodu na studium przypadku Powiatu Gnieźnieńskiego”
  • symulacja menedżerska – „Kościół katolicki św. Trójcy w Strzelnie i cerkiew prawosławna Św. Michała Archanioła w Ciechocinku” i Gry Szkoleniowe oraz „Polki w przestrzeni publicznej”
  • zabawa biznesowa : „Nawigacja w przestrzeni z wykorzystaniem technik wizyjnych” i „Prawda życia, prawda ekranu – hiporzeczywistość w społeczeństwie współczesnym”
  • gra kreatywna – „Uosobienie dobra na przykladzie gatunku fantasy” i „Estetyka współczesnej kultury popularnej”
  • gra strategiczna : „Przekaz reklamowy a prawo człowieka” oraz „Rola i znaczenie szlaku świetego Jakuba w turystyce pielgrzymkowej Hiszpanii”
  • symulacja edukacyjna : „Rap – dialog z rzeczywistością” i „Stereotypy polsko-hiszpańskie”
  • zabawa językowa – „Rosja w świetle polskiej publicystyki prasowej przełomu XX i XXI wieku” i „Obraz kampani wyborczej kandydatów na urząd prezydenta RP w 2010 roku w świetle tygodnika „Poltyka” i „Tygodnika Powszechnego””
  • zabawa kreatywna – „Uosobienie dobra na przykladzie gatunku fantasy” i „Prywatność w cyberprzestrzeni Analiza na podstawie portalu społecznościowego Facebook”