Gry szkoleniowe – kierunek prof. Lewandowski


Gry biznesowe – opracowania na ćwiczenia:

 • Ćwiczenia Dla Handlowców poziom specjalistyczny
 • „Ocena biznesowa wsparcia projektów szkoleniowych środkami LRPO w ramach priorytetu IV działanie 4.2 rozwój i modernizacja infrastruktury edukacyjnej w kontekście realizacji celów rozwojowych
 • Symulacje szkoleniowe , prof. dr hab. D. Blazy
 • Badanie zarządzania beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013: stopień poinformowania nt. zasad i procedur realizacji projektów szkoleniowych.
 • Księga Tatr wtóra

 • Symulacje biznesowe , prof. dr hab. B. Chabros
 • Muzyka Podhala
 • Ocena biznesowa realizacji Strategii Lizbooskiej, Strategii Europa 2020 i Strategii Morza Bałtyckiego w ramach RPO WZ na lata 2007-2013 oraz zapewnienia zgodności realizowanych operacji z prawem wspólnotowym
 • Ocena biznesowa wpływu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 na rozwój Województwa Mazowieckiego
 • Śpiewnik Beskid Niski ’83
 • Vademecum pilota grup turystycznych
 • Festiwal Jasełek
 • Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego
 • Jak negocjować – Pierre Casse (750)
 • Kroniki – Janko z Czarnkowa (1303)
 • Przełęcz złamanego serca – Alistair Maclean (1940)
 • Piesek przydrożny – Czesław Miłosz (2094)
 • Psie serce – Michał Bułhakow (2671)
 • Kull – Robert E. Howard (3789)
 • Kuchnia i medycyna – Julian Aleksandrowicz, Irena Gumowska (4471)
 • Lepszy świat – Tomasz Kanik (5039)
 • Pies – Kazimierz Nagórski (5290)
 • Tran Ky Ky (tom 2 – Misja do Moulokinu) – Alan Dean Foster (6106)
 • Ukryty świat – Richard A. Knaak (7363)

 • Gry biznesowe , dr D. Celary