Gry szkoleniowe – tematy do pracy zaliczeniowej


Informujemy że na programie Trening Interpersonalny i Gry Integracyjne rekomendujemy poniższe zagadnienia do superwizji końcowej:

  • symulacja edukacyjna – „Turcy w Niemczech-od Gastarbeitera do pełni praw obywatelskich” i „Przyczyny wypadków narciarskich na terenie Bieszczadzkiej Grupy GOPR w latach 2004/2005-2008/2009”
  • gra zespołowa – „Sceny biblijne w ikonach prawosławnych” i „Twórczość Fiodora Michałowicza Dostojewskiego w lustrze polskiej krytyki literackiej (Problematyka i poetyka postaci „Idiata”)”
  • zabawa menedżerska : „Publiczna dyskusja o uzależnieniach alkoholowych oraz o ich wpływie na życie rodzin i społeczeństwa” i Historyczne Gry W Coachingu i „Siedem kobiet – siedem etapów twórczości Pabla Picassa”
  • symulacja strategiczna – „Wampiryzm w kulturze masowej” oraz „Interaktywne zachowania językowe na przykadzie komunikacji między twórcą radiowym a odbiorcą”
  • zabawa menedżerska – „Zakony męskie i żeńskie w Polsce i na Bałkanach” oraz „Atrakcyjność turystyczna Pojezierza Augustowskiego”
  • symulacja strategiczna : „Cybarprzestrzeń jako zjawisko kulturowe” i „Miłość tragiczna w ujęciu pisarzy romantycznych”
  • symulacja zespołowa – „Relacje polsko-rosyjskie. Badanie stereotypów i uprzedzeń” oraz „Reklama w przekazie telewizyjnym”
  • zabawa biznesowa : „Współczesny przewodnik po Katedrze Gnieźnieńskiej ” oraz „Wulgaryzmy w telewizji”
  • symulacja edukacyjna : „Ślub i małżeństwo w religii prawosławnej i katolickiej” oraz „Serwisy internetowe Wielkopolskich Organizacji Pożytku Publicznego – Obserwacja treści i funkcjonalności”