Jak zorganizować efektowne zajęcia szkoleniowe

Efekty treningu w największym stopniu wynikają z wybranej metody przygotowanych sesji szkoleniowych. Wybrane dydaktyczne strategie szkoleniowe najcześciej używane w praktyce przez polskich  trenerów w ostatnim czasie zwykle były z sukcesem stosowane zamiennie. Można wyodrębnić następujące typy kursów o charakterze szkoleniowym: w czasie pracy, tam gdzie dochodzi do aktu wykonywania obowiązków oraz w innym miejscu. Wówczas jest możliwość, aby na przemian organizować szkolenia w specjalistycznych organizacjach ds. szkoleniowych, salach konferencyjnych i w symulacjach biznesowych. Różnych wariantów sposób szkolenia oraz programów jest wyjątkowo dużo, jednakże ich kompozycja jest pochodną podejścia firmy. Dokładny przepis na szkolenie zamieściłem na tej stronie: Planszowe Gry Szkoleniowe Dla Pracowników
W dalszej części zaprezentuję sposób definiowania niektórych metod szkoleń dla menedżerów.
Gra – odwzorowuje neutralne warunki pracy lub na rynku i pojawiające się problemy czy uwarunkowania. Dzieje się to w realiach zawierającym w sobie reguły działania firmy. Występują jednocześnie typowe sytuacje konfliktowe oraz problemy informatycznych narzędzi administrowania i zarządzania. Osoby uczestniczące w szkoleniu nie mają wyłącznej możliwości kontrolowania sytuacji i muszą starać się sobie poradzić. Wyniki takiego zadania są najczęściej oceniane. Tego typu strategie dydaktyczne przekazują kompetencje decydowania, planowania ich konsekwencji oraz umiejętności funkcjonowania w zbiorowości ludzkiej.
Case study – To charakterystyka problemu z realnej firmy lub wymyślone sytuacje przekazane podczas sesji uczestnikom. Tego typu casy pokazują konieczność zajęcia się precyzyjnie opisanym, wziętym z życia zjawiskiem. Uczestnicy powinni zanalizować oraz opisać problem, a w dalszej kolejności omówić to z prowadzącym szkolenie razem z inny ludźmi z grupy. Taka metodyka z zasady zabiera dużą ilość czasu.
Cyprian Nowy
Twórca tej notatki  jest absolwentem kierunku socjologii Uniwersytetu Opolskiego i studiów podyplomowych z dziedziny  biotechnologii. Posiada tytuł Instruktora Nowoczesnego Biznesu JEB. Po studiach osiadł w Lesznie.  Od jedenastu lat uczy i projektuje badania dotykające tematyki obsługi klienta w sektorze „rozrywka i kasyna”.

TEMATY BOGA:
Symulacje Drużynowe
Kursy dla firm
Gry e-learning
Motywowanie
Zarządzanie dla brygadzistów
Zarządzanie projektami
Programy incentive
Opracowania dla moderatorów gier