Lektury dla absolwentów zajęć – gry


Symulacje menedżerskie w naszym programie dla kierowników produkcji będą zaprojektowane na następującym materiale uzupełniającym.
Bardzo prosimy uczestników realizowanych u nas warsztatów i gier biznesowych w programie rozwoju kompetencji technicznych o przeglądnięcie wymienionych poniżej źródeł w uzupełnieniu do treningu Symulacje Biznesowe.

Kształcenie Umiejętności Zespołowych w Rosnącej Jednostce Biznesowej, Jan Stefanowicz
Szkolenia Projektowe, Teresa Elwik
Przewodnik przezwajania silników
Technologia spawalnictwa
Lokomotywy spalinowe
Gry symulacyjne – podstawy praktyczne
Organizacja przewozów pracowniczych i szkolnych w transporcie samochodowym
Gospodarka pojazdami trakcyjnymi PKP
Wytwarzanie energii cieplnej
Uwaga Wybuch BHP
Podręcznik kierowców zawodowych kat BiC
Słownik ortograficzny
Informatyka
Komputer bliżej projektanta
Zarys maszyn elektrycznych
Orzecznictwo państwowego arbitrażu gosp-odarczego Zbiór tez za 1974-76
Ekonomia polityczna kapitalizmu
Wielki słownik francusko-polski t. 1
Mały Leksykon mechanika tom I.
Chemia organiczna t.1
Prawa dziecka
Miernictwo elektryczne w pytaniach i odpowiedziach
Woda dla kotłów parowych i obiegów chłodzących siłowni cieplnych.Prot.nr 79-zamiany
Technologia Roboty podłogowe i okładzi
Organizacja finansowanie i formy wczasów pracowniczych
Ogrzewanie energią słoneczną
Haft angielski
Turbo Pascal w wersji 6.0 z opisem biblioteki Turbo Vision
Loglan
Programowanie w języku CLIPPER przy użyciu języka C z dyskietką
PIZZAS PLUS
Lotus 1-2-3 dla początkujących.
P-Historia filozofi, tom I.Filozofia starożytna i średniowieczna. Wyd.13.
Strategia konkurencji.Metody analizy sektorów i konkurentów 373str,20cm
Samochodowe urządzenia elektryczne Wyd I 288s,23cm
Wideo-technika audiowizja komputerowa 119 str., 24 cm
Auto CAD wersja 12 357s,20cm
Zadania z fizyki z całego świata z rozwiązaniami-20 lat Międzynarodowych Olimpiad Fizycznych 292 str., 24 cm
Pomiar i rozliczenie ciepła Wyd.I 200s,21cm
Symulacje transportowe – podstawy praktyczne
Roboty betonowe na placu budowy-PrzewodnikWyd.III 252 str., 20 cm
Filtry adaptacyjne i adaptacyjne przetwarzanie sygnałów USE 234s 24cm
Wielki słownik angielsko-polski z suplementem A-N 692 str., 24 cm
Rachunek kosztów dla inżynierów Wyd I 232s,24cm
Pierwsze teksty w edytorze Word Opis spolszczonej wersji 6 dla Windows 282 str.23 cm
Wprowadzenie do ekonometrii w przykładach i zadaniach 368 str,24 cm
Finanse i prawo finansowe
Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne – komentarz 420 str,24 cm
Analiza matematyczna w zadaniach cz.I Wyd.XXII 510 str, 24 cm
Logika praktyczna Wyd.XIX 283 str, 24 cm
Jakościowa i ilościowa analiza chemiczna 272 str, 24 cm
Stacje i urządzenia elektroenergetyczne Wyd.IV 351 str, 24 cm
Rachunek różniczkowy i całkowy t.2
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych 383 str, 24 cm
Nauka technika i wynalazki 440 str, 30 cm
Word 2000 wersja polska Krok po kroku D-22 397s 24cm
Geografia ekonomiczna
Ochrona środowiska jako problem globalny 170s 21cm
Leksykon magazyniera 418s 23cm
Szachy 123 str, 28 cm
Elementy i podzespoły półprzewodnikowych układów napędowych 289 str, 24 cm
Pzegląd technologii magnetościernej 230 str, 24 cm
Zarządzanie marketingowe w sferze usług 223 str, 24 cm
Laboratorium fotometrii i kolorymetrii 258 str, 24 cm