Lektury dla uczestników szkoleń – symulacje


Gorąco prosimy klientów realizowanych u nas treningów i gier strategicznych dla kierowników produkcji o przeglądnięcie opublikowanych na tej stronie źródeł jako aneks do programu Symulacje .
Nadmieniamy w tym miejscu, iż dobrana przez naszych trenerów baza zawiera książki wykraczające poza tradycyjną wiedzę o symulacjach i służy do inspiracji w zakresie scenariusza tworzonych przez Kursantów gier.

 • Kształcenie Umiejętności Biznesowych w Międzynarodowej Firmie, Dawid Turzeja
 • Szkolenia Menedżerskie, Alicja Aldowska
 • Obsługa instalacji elektrycz.w samochod. i motocyklach.
 • Listy,podania,pisma urzędowe
 • Zapobieganie porażeniom elektr. w przemyśle
 • Gry symulacyjne – fundamenty praktyczne
 • Macierzowa analiza drgań
 • Podstawy termodynamiki fenomenologicznej
 • Fundamenty gospodarki energetycznej
 • Zwalczanie hałasu w przemyśle zagadnienia wybrane
 • Przetwarzanie zbiorów danych
 • Ochrona zasobów przyrody i zagospodarowanie środowiska
 • Władze i administracje terenowe po reformie
 • Przetwarzanie sygnałów metodami analogowymi i cyfrowymi
 • Pzegląd ochrony przeciwpożarowej w przemyśle
 • Blacharstwo karoseryjne
 • Elektronika w pytaniach i odpowiedziach
 • Teoria fal elektromagnetycznych. Prace wybrane.
 • Systemy komputerowe automatyki przemysłowej, sprzęt i programowanie tom I.
 • Organizacyjne formy humanizacji pracy produkcyjnej
 • Programowaniw w języku Basic
 • Słownik techniczny polsko-hiszpański
 • Operator żurawia
 • Potrawy proste,oszczędne i zdrowe
 • Efektywności gospodarowania środkami trwałymi w przedsiębiorstwie
 • Gospodarka materiałowa w samodzielnym przedsiębiorstwie
 • Słownik angielsko-polski dla informatyków
 • Lotus 1-2-3 wersja3.0
 • CORELORAW! &2.0-pierwsze kroki
 • Informix.4G.L. Język systemów zarządzania bazami danych
 • Europa jutro
 • Wordperfect 5.1. Tablice,równania,grafika. 75str.,20cm.
 • Historia filozofii, T. 1
 • dBaseIV.Ćwicz z nami 126str,24cm
 • Matematyczna Teoria optyki 401 str., 24 cm
 • Roboty przemysłowe Projektowanie układów mechanicznych Wyd.I 292 str., 23 cm
 • Praktyka i praktyka identyfikacji procesówprzepływu ciepła. Prot.nr 130-zamiany 410s.,24cm
 • Lotus 1-2-3 dla początkujących w.3.0 134 str., 24 cm
 • Rozrusznik w moim samochodzie 122 str., 20 cm
 • Gry symulacyjne – fundamenty praktyczne
 • Technologia i mechanizacja odlewnictwa Technologia formy i rdzenia cz.I Podręcznik dla technikum 399 str., 23 cm
 • Wielki słownik rosyjsko-polski T.2 Wyd.IV 799 str., 24 cm
 • Wielki słownik polsko-niemiecki t 1 A-Ó Wyd.X 1134 str,24 cm
 • Vademecum bankowca Ustawodawstwo dewizowe 184s 24cm
 • Lotus 1-2-3 w.5.0
 • Windows 95 – system operacyjny przyszłości 350 str,24 cm
 • Obliczanie potrzeb własnych oraz ocena sprawności sieci elektroenergetycznych
 • Technologia – montaż,naprawa i eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłowych Podręcznik dla ZSZ Wyd.V 476 str,20 cm
 • Informatyka bez tajemnic cz.1 obsługa mikrokomputerów Wyd.IV 224 str,24 cm
 • Jak prowadzić własną firmę 294 str, 20 cm
 • Energetyka a ochrona środowiska Wyd.IV 484 str, 20 cm
 • Automatyzacja dyskretnych procesów produkcyjnych 118 str, 24 cm
 • Przewodnik po etyce
 • Biblioteka standardowa C++ 774 str, 24 cm
 • Rachunkowość od podstaw w świetle ustawy o rachunkowości 416 str, 20 cm
 • Ekonomia menedżerska 870 str, 24 cm
 • Aparaty i urządzenia elektryczne 382 str, 24 cm
 • Logistyka 243s 21cm
 • Elementy informatyki użytkowanie komputera + D-36 610 str, 24 cm
 • Miernictwo elektryczne i elektroniczne 288 str. 24 cm
 • Excel 2000 espresso 182s 23cm
 • Pestycydy 276 str, 24 cm
 • Socjologia – małe struktury społeczne 163 str, 25 cm
 • Sztuka świata t.13 Leksykon L-Z 427s 29cm