Nagrodzone szkolenia

 • Filtr samoczyszczący z funkcją uzdatniania wody i ochroną przed dużymi frakcjami zanieczyszczeń
 • Foresight w zakresie priorytetowych i innowacyjnych technologii zagospodarowywania odpadów pochodzących z górnictwa węgla kamiennego
 • Funkcjonalizowane alkinylopodstawione związki krzemoorganiczne i germanoorganiczne – szkolenia firmowe
 • nowoczesne e-usługi wspierające skok technologiczny turystyki aktywnej kluczem do sukcesu portalu trailpl – szkolenia z konfliktów i wyjazdowe szkolenia interpersonalne
 • Innowacyjność w doradztwie ubezpieczeniowo – finansowym na rzecz poprawy jakości życia oraz wzrostu przedsiębiorczości i zatrudnienia – warsztaty negocjacyjne
 • Kursy Z Przywództwa – warsztaty biznesowe i anglojęzyczne szkolenia zamkniete
 • Interaktywny personalizowany graficzny interfejs dla modelu ERP Comarch OPT!MA
 • internetowa platforma promocyjna oparta o moduł sztucznej inteligencji, przeznaczona dla podmiotów branży e-commerce, zwiększająca konwersję i przychody w e-handlu podmiotów zewnętrznych – warsztaty z delegowania
 • Jordanowski system Budownictwa – treningi z konfliktów
 • Koncepcja systemowo – przestrzenna terenów położonych przy ulicach: Grudziądzka, Polna, Ugory –
 • Linia technologiczna do demontażu sprzętu AGD z wykorzystaniem obróbki laserowej – szkolenia firmowe
 • Nowa generacja metodyki epichlorohydryny z wykorzystaniem biogliceryny jako surowca
 • Nowe kompaktowane materiały rafinujące i izolacyjne dla odlewnictwa metali – szkolenia z kreatywności
 • Nowoczesne kompleksowe interfejsy dla procesu elektronicznej wymiany danych – szkolenia z przywództwa
 • Optymalizacja i standaryzacja przepływu informacji handlowych oraz wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań B2B pomiędzy Clarena Polska a kontrahentami – szkolenia pracownicze
 • Park Technologiczny – Miasteczko Multimedialne
 • Plan ekspansji eksportu szansą dla firmy Radbur Sp z oo – treningi zamkniete
 • Portal informacyjno-społecznościowy dla entuzjastów – treningi pracownicze
 • Poszukiwanie nowych substancji fotoprotekcyjnych do zastosowania w ochronie zdrowia ludzkiego, PKWiU – 7219 Z
 • system intensyfikacji eksportu Pandy Trzebnica Sp z oo – szkolenia z delegowania
 • Radiowy szerokopasmowy dostęp do Internetu – szkolenia biznesowe
 • Rozpoczęcie importu usług informatycznych przez TA Group
 • Rozpoczęcie i rozój działalności importowej przez Oshee Polska sp z oo – treningi interpersonalne
 • wzmocnienie strategii działania Centrum Dekarskiego poprzez opracowanie strategii importowej
 • wzmocnienie strategii działania działalności importowej w zakresie urządzeń do makijażu permanentnego – szkolenia z asertywności
 • wzmocnienie strategii działania firmy BESTA we Wrocławiu, poprzez wdrożenie harmonogramu dynamizacji importu
 • wzmocnienie strategii działania firmy SEKWENCJA poprzez wypracowanie harmonogramu importu usług w zakresie IFS/Applications – warsztaty negocjacyjne
 • wzmocnienie strategii działania Pierwszego polskiego Klastra Budownictwa Pasywnego i
 • Scenariusze i trendy rozwojowe wybranych metodyki społeczeństwa informacyjnego do roku 2025 – warsztaty z kreatywności
 • Stoisko narodowe na Międzynarodowych Targach „Autumn International Fair” Albania/Tirana
 • testCV jako narzędzie ułatwiające przeprowadzenie rekrutacji oraz zdiagnozowanie kwalifikacji pracowników jak i kandydatów do pracy – szkolenia handlowe
 • Unowocześnienie metodyki produkcji mas bitumicznych – szkolenia miekkie
 • Wdrażanie nowoczesnego systemu B2B w zakresie dystrybucji paliw w spółce Ekopol Górnośląski Holding SA
 • Wdroenie planu rozwoju eksportu w przedsiebiorstwie HSG MISTRAL – szkolenia z asertywności
 • wsparcie modelu zarządzania badaniami naukowymi oraz ich wynikami – treningi firmowe
 • Wyposażenie Instytucji Posredniczącej i Instytucji Pośredniczących II stopnia w 2009 roku
 • Wyposażenie w sprzęt Instytucji Pośredniczącej w MG oraz Instytucji Wdrażających – szkolenia zamkniete
 • Wyzwania zrównoważonego użytkowania terenu na przykładzie województwa śląskiego – scenariusze 2050 – szkolenia ze stresu
 • nabycie i uruchomienie procesu B2B umożliwiającego zespołową /wspólnie z firmami partnerskimi/ realizację planów budowlanych
 • pozyskanie i implementacja wielopoziomowego systemu ONETASK usprawniającego procesy wymiany informacji pomiędzy firmą Netizens i klientami – treningi biznesowe
 • Zarządzanie własnością intelektualną – szkolenia z asertywności}