Opinie – firmy szkoleniowe z przywództwa – Integra House

Lista przesłanych wnioskodawców w programie dotacji Fińskiego Grantu Kapitał Ludzki:

  • A3/X/ŚLĄSKIE-, macierzowe przeorganzowanie unikatowej technologii produkcji bezpiecznych kaloszy z tworzywa EVA , GIANLUCA BARBIRATO SAPRO SYSTEM, . Dla tego aplikacji zaakceptowano subwencję na symulacje szkoleniowe. Rekomendowany trener biznesu: Szymon Grzesiak. Zalecane warsztaty sprzedażowe w instytucie ODiTK
  • –E6/A/PODKARPACKIE-, automatyczna reorganizacja innowacyjnej technologii, sposobem na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa, ERMAX Magdalena Kozik, Dla tego aplikacji zaakceptowano dofinansowanie na symulacje biznesowe. Zalecane w tym projekcie szkolenia biznesowe najlepiej zrealizuje dobra firma szkoleniowa Marek Skała.
  • BH1/C/KUJAWSKO POMORSKIE-, skuteczne zaimplementowanie autorsko opracowanych wysokobarierowych, wielowarstwowych i termokurczliwych opakowań dla produktów spożywczych., MARFOL Sp. z o.o., Dla tego aplikacji przyznano środki na gry decyzyjne. Rekomendowany trener biznesu: Zbigniew Nęcki. Zalecane warsztaty sprzedażowe w agencji Progress project
  • ED9/O/WARMIŃSKO MAZURSKIE-, Utworzenie nowoczesnej linii diagnostyki oraz naprawy układów wtryskowych wraz ze stworzeniem internetowej bazy danych przeprowadzonych napraw w firmie sposobem na skoordynowane uruchomienie innowacji o charakterze produktowym i nietechnologicznym na skalę światową., INTER-TURBO SPÓŁKA CYWILNA MAREK JASIOK, BŁAŻEJ MICHALIK, Dla tego projektu zaakceptowano środki na gry team building. Rekomendowany trener przywództwa: Szymon Skała. Zalecane szkolenia w instytucie IBD Business School
  • E2/J/LUBUSKIE-, finansowo produkcyjne zoptymalizowanie nowoczesnej usługi rehabilitacji kończyn dolnych pacjentów dziecięcych z dysfunkcjami chodu, Centrum Fizjoterapii STATERA A. Lorenc-Duc, J. Nowak-Adamczyk spółka cywilna, Dla tego aplikacji zatwierdzono dotację na gry team building. Rekomendowany trener biznesu: Wojciech Tymochowicz. Zalecane szkolenia w spółce Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego
  • 3/C/MAZOWIECKIE-, Zakup innowacyjnego, zautomatyzowanego gniazda obróbczego z komputerową optymalizacją procesu w celu podniesienia konkurencyjności firmy., LRT SPÓŁKA CYWILNA, Dla tego wniosku przyznano dofinansowanie na symulacje szkoleniowe. Rekomendowany trener interpersonalny: Andrzej Herra. Zalecane szkolenia w agencji IBD Business School
  • GG8/R/ŚWIĘTOKORZYSKIE-, unowocześnienie innowacyjnych produktów w postaci bezpiecznego słupka na konstrukcje wsporcze znaków i tablic drogowych oraz innowacyjnego procesu produkcji opracowanych w oparciu o własne badania., „GPT STAL SOLUTIONS” SPÓŁKA AKCYJNA, Dla tego zgłoszenia ogłoszono finansowanie na symulacje szkoleniowe. Rekomendowany trener interpersonalny: Jacek Tymochowicz. Zalecane szkolenia biznesowe w fundacji Akademia przygoda
  • 6/J/LUBELSKIE-, Budowa sieci karmomatów w województwie śląskim, SZCZERBAK MARIANNA Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe, Dla tego projektu zatwierdzono środki na gry team building. Rekomendowany trener HR: Wojciech Batko. Zalecane szkolenia w spółce Homo Creatore