Pomoc pieniężna na kursy dla firm

Informujemy iż w ramach funduszu europejskiego „Mazowiecki Program Edukacyjny” na dwudniowe Szkolenia Z Zarządzania Finansowego pomoc nabywają poniższe projekty:

 • Szkolenia dla Jakości w firmie Konwikpol
 • Szkolenie rozwoju efektywności wsparciem dla zmian organizacyjnych.
 • „zaawansowana procedura kompleksowej obsługi masowej korespondencji – Poczta Hybrydowa”
 • „Poznaj świat. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Tarnowskich Górach”
 • innowacyjna technologia recyklingu tworzyw sztucznych
 • innowacyjny, Inteligentny Układ Redukcji Mocy Opraw Ulicznych firmy MICROMEX
 • sporządzenie technologii i dokumentacji rejestracyjnej dla produktu leczniczego o pozytywnym wpływie na gospodarkę lipidową
 • sporządzenie i implementacja procesu umożliwiającego identyfikację i lokalizację obiektów
 • opracowanie I wdrożenie NOWYCH PRODUKTÓW DO POMIARU DŹWIĘKU I DRGAŃ
 • sporządzenie i implementacja ulepszonych produktów leczniczych o wysokiej dawce terapeutycznej.
 • sporządzenie KONCEPCJI I wdrożenie DO PRODUKCJI metodyki WYTWARZANIA MATERIAŁÓW TERMOKURCZLIWYCH DLA CIEPŁOWNICTWA – MUF I NASUWEK
 • opracowanie wzorów przemysłowych oraz uruchomienie do produkcji grzałek i grzejników.
 • platforma HI-TECH. proces Identyfikowania i Wspierania Inwestycji w modułowe Technologie
 • platforma mobilna MojRachunek.pl do cyfrowego opłacania rachunków.
 • rozbudowa infrastruktury informatycznej gromadzenia, przetwarzania i analizy rejestrów środowiskowych
 • projekt raportowania i wymiany rejestrów NITRO
 • metodyka i nowej generacji urządzenie wielozadaniowe do regeneracyjnego kształtowania otwartych cieków wodnych
 • wdrożenie Centrum Badawczo – Rozwojowego Odlewnictwa i Obróbki Metali Lekkich Sp. z o.o. w Kędzierzynie – Koźlu
 • wdrożenie nowoczesnego modelu elektronicznej wymiany rejestrów typu business to business C+B2B
 • wdrożenie nowoczesnego modelu ERP
 • wdrożenie programu elektronicznej wymiany danych pomiędzy firmą Electrum a kontrahentami.
 • wdrożenie autorskiej technologii produkcji i testowania urządzeń elektronicznych
 • stworzenie nowoczesnego mobilnego serwisu e-learningowego oferującego kursy języka polskiego dla cudzoziemców
 • stworzenie interaktywnej platformy dystrybucji oraz wymiany materiałów video
 • zbudowanie internetowego Portalu nabycieów Grupowych wspomagającego proces handlu detalicznego typu e-commerce
 • wypracowanie internetowego Serwisu Lokalizacji Obiektów i Obsługi Flot.

  Tagi: szkolenia unijne, szkolenie handlowców