Scenki integracyjne – materiały do pracy magisterskiej


Ogłaszamy że na studiach Edukacja Innowacyjna i Symulacje Szkoleniowe zezwala się na poniższe książki do pracy dyplomowej:

  • symulacja kreatywna – „Edukacyjny potencjał Świętokrzyskiego Parku Narodowego” i „Podstawy miłości w utworach Jane Austen i Katarzyny Grocholi”
  • gra lingwistyczna – „Kontrola czasowo-częstotliwościowa sygnałów szumowych detektorów terahercowych na bazie tranzystorów FET” i „Obraz Majdanu w ukrainskich środkach masowego przekazu”
  • symulacja menedżerska – „Opactwo cysterskie w Lądzie nad Wartą jako cel europejskiej turystyki kulturowej” i Autorskie Gry Menedżerskie oraz „Pokrywa śnieżna w Polsce”
  • zabawa decyzyjna : „Wizerunek śmierci w literaturze polskiego średniowiecza (na danych źródłowych z „Rozmowy mistrza Polikarpa ze śmiercią” i „Skargi umierającego”)” i „Feminizm w TVN Style”
  • symulacja decyzyjna – „Dworek Zdziechowski w Słaboszewku kolo Mogilna 1922-1939. Historie Rodu i Genius loci” oraz „Henryka Sienkiewicza „czytanie dziejów” na przykładzie Potopu”
  • gra komunikacyjna : „Bohaterowie bajek w bułgarskim i ukraińskim folklorze” oraz „Polscy jakobini w dobie insurekcji kościuszkowskiej. Poglądy i formy politycznej aktywności”
  • zabawa biznesowa – „Styk wielu kultur jako atrakcja turystyczna Turcji” i „Propaganda medialna w okresie dekady Edwarda Gierka”
  • symulacja lingwistyczna – „O sztuce prezentacji i wystąpień publicznych. Zagadnienia socjologiczne i psychologiczne” oraz „Fabryka Boleslawa Kasprowicza w Gnieźnie”
  • gra słownikowa – „Angielsko-bułgarskie paralele w zakresie terminologii komputerowej i internetowej” oraz „Gra komputerowa: naśladownictwo i odwzorowywanie świata realnego”