Symulacje menedżerskie – zajęcia dr hab. Gołabek


Symulacje szkoleniowe – literatura pomocnicza na szkolenia:

 • Gry Biznesowe
 • pomiar i ocena biznesowa stopnia zainteresowania beneficjentów i uczestników projektu udziałem w konkursach i projektach szkoleniowych realizowanych w ramach PO KL, jak również zainteresowania beneficjentów niektórymi typami operacji występującymi w PO KL w województwie małopolskim
 • Symulacje menedżerskie , mgr E. Adamski
 • Badanie zarządzania skuteczności, jakości i użyteczności wybranych narzędzi informacji i promocji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów
 • Katalog HR zabytków sztuki w Polsce. T. V, zeszyt 13. Powiat międzychodzki

 • Gry szkoleniowe , prof. B. Choroba
 • Muzyka ludowa Podhala – studium przewodnickie
 • Ocena biznesowa potrzeb realizacji projektów szkoleniowych dotyczących profilaktyki w zakresie chorób cywilizacyjnych i zawodowych w kontekście wydłużenia wieku aktywności zawodowej
 • Ołowiany Ptak opowiadania słowackie
 • Puszcza Kozienicka – szlaki turystyczne
 • Trzy relacje z polskich podróży na wschód muzułmański w I poł. XVII wieku
 • Powiatowy Konkurs Matematyczno – Bankowy
 • Miejskie zawody w aerobiku rekreacyjnym
 • Nastanie nocy – Isaac Asimov (571)
 • Cichy dom – Michał Szołochow (1094)
 • Stan terminalny – Robin Cook (1695)
 • Słownik savoir-vivre’u dla Pani – Henryk Ryszard Żuchowski (2258)
 • Triumf haosu – Robert Jordan (3071)
 • Sargassowa planeta – Andre Norton (3849)
 • M łodość dla wszystkich – Magdalena Samozwaniec (4244)
 • Dwadzieścia zwierząt i jeden człowiek – Bernhard Grzimek (4987)
 • Trzecia księga – Wojciech Szyda (5640)
 • Pan Samochodzik (Część 53 – Gocki książę) – Sebastian Miernicki (6357)
 • Aby nieustać w drodze – ks. Mieczysław Maliński (6671)

 • Gry z zarządzania , dr hab. E. Buballa