Symulacje strategiczne – hipotezy do pracy zaliczeniowej


Informujemy iż na kursie Edukacja Innowacyjna i Gry Doświadczalne zaleca się nizej wymienione zagadnienia do superwizji końcowej:

  • zabawa komunikacyjna : „Miejsce i znaczenie lalki barbie w kulturze wspolczesnej” i „Społeczne rozumienie pojęć prawnych: mobbing, molestowanie”
  • zabawa edukacyjna – „Friedricha Wilhelma Murnaua i Wernera Herzoga dwie opowieści o Nosferatu” i „Ich bin, Gott sie Dank, Berlinerin. Historia Niemiec na tle biografów Marleny Dietrich”
  • gra słownikowa : „Terroryzm międzynarodowy i metody jego zwalczania” oraz Symulacje i „Wierzenia, religie i obrzędy na terenie Bułgarii”
  • zabawa słownikowa – „Komunikacja rocznego dziecka” oraz „Globalizacja a dialog miedzykulturowy z perspektywy twórczości Ryszarda Kapuścińskiego”
  • gra komunikacyjna : „Wizerunek kobiety w literaturze XIX w. Na studium przypadku twórczości A. Mickiewicza, J. Słowackiego i A. Malczewskiego” oraz „Al.-Kaida terroryzm globalny”
  • zabawa strategiczna : „Monestyry jako symbol światowego dziedzictwa kulturowego wschodniego kościoła ortodoksyjnego” i „Język jako narzędzie komunikacji w wieloosobowej fabularnej grze komputerowej World of Warcraft”
  • zabawa decyzyjna – „Tezy moralne w tekstach hip-hopowych” i „Uzdrowiska Ziemi Kłodzkiej i ich rozwój”
  • symulacja kreatywna – „Kobieta jako „siła niszczycielska” (na studium przypadku ocenianych jednoaktówek Augusta Strindberga)” oraz „Współczesne słonictwo kontrkultur muzycznych – język młodzieżowy”
  • symulacja językowa – „Feminizm i proza kościelna w dwudziestoleciu międzywojennym” oraz „Stereotypy Ukrainy i Ukraińca w polskiej literaturze XIX i XX wieku oraz w narodowej świadomości”