Symulacje strategiczne – tematy do egzaminu


Informujemy iż na kursie Trening Interpersonalny i Gry Doświadczalne polecamy nizej wymienione zagadnienia do pracy dyplomowej:

  • zabawa menedżerska : „Żydzi w Poznaniu na przestrzeni wieków” i „Afrodyta/Wenus jako przykład przedstawienia wizerunku kobiety w literaturze i sztuce antycznej”
  • symulacja lingwistyczna – „Wizja społeczeństwa w dramacie naturalistycznym na danych źródłowych z utworów Henryka Ibsena i Gerharta Mauptmanna” i „Wykształcenie i kultura chrześcijan starożytnych”
  • zabawa decyzyjna : „Kontrola wpływu parametrów detektora APD na jakość toru odbiorczego układu teledetekcyjnego” i Gry Menedżerskie i „Unia Europejska, a kultura. Wymiar kulturalny programow wspólnotowych w latach 2000-2013”
  • symulacja lingwistyczna – „Koncepcja miłosci w utworze Moralia Plutarcha z Cheronei” i „Język druków wydanych przez „Solidarność” w latach 80-tych”
  • gra menedżerska – „Emigracja zarobkowa Polaków do Wielkiej Brytanii i Irlandii” i „Wykorzystanie reklamy w marketingu politycznym”
  • gra strategiczna : „Narodowe dziedzictwo kultury: jego ochrona w Polsce i Unii Europejskiej” i „Kobieta w islamie z punktu widzenia i ocen religii chrześcijańskiej”
  • zabawa strategiczna – „Potencjał turystyczno-rekreacyjny gminy Uchanie” oraz „Rozwój i kształtowanie się rynku telewizji konsesjonowanej w Polsce na przykładzie TVN”
  • zabawa decyzyjna : „Miejsce i rola kobiety w polskich strukturach politycznych w kontekście problematyki równouprawnienia płci” oraz „System ubezpieczeń społecznych w Polsce i obserwowanych krajach Unii Europejskiej”
  • zabawa biznesowa : „Moim lasem są ludzie… Historia człowieka Czarnego Lądu na podstawie twórczości Ryszarda Kapuścińskiego” oraz „Spektrograf rentgenowski”