Warsztat unijny – informacja dla beneficjentów – projekty EFS

W związku z rozliczeniem działania funduszowego nr SCN/41 1 2 /2014 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą ocenie rozdystrybuowania dotacji z Szwajcarskiego Funduszu Społecznego

Porządek debata w czasie seminarium przewiduje następujące grupy panelowe:

 • Ocena ex-ante Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013
 • Ocena jakości projektów i ich wpływu na skuteczną i efektywną realizację celów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2007-2013 wraz ze wskazaniem obszarów wymagających dalszego wsparcia.
 • Poziom absorpcji przez małe i średnie przedsiębiorstwa środków w ramach SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006
 • Efekty w zakresie innowacyjności – badanie oddziaływania projektów zrealizowanych w ramach poddziałania 2.2.1 SPO WKP
 • Audyt efektywności wdrożenia priorytetów EFS na przykładzie programu szkoleniowego Ośrodek na Szkolenia w Karkonoszach
 • Analiza projektów szkoleniowych w ramach działań 2.1, 2.3, 2.4 ZPORR zakończonych rzeczowo do dnia 30 kwietnia 2007 w województwie wielkopolskim, podkarpackim i łódzkim pod kątem wynagrodzenia personelu w projekcie.
 • Analiza systemu zarzadzania, wdrażania i kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
 • Stopień poinformowania społeczeństwa o możliwościach wykorzystania funduszy strukturalnych
 • Ocena systemu wskaźników w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
 • Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013
 • Wstępna ocena oddziaływania PO IG na środowisko
 • „Analiza aktualnej struktury instytucji rynku pracy i instytucji
 • na spełnianie przez Polskę kryteriów z Maastricht”

  Projekt zostany omówiony pod kątem potencjału rozwojowego w następujących dotowanych branżach (przyporządkowanie wg PKD).:
 • Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa
 • Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • Produkcja kabli światłowodowych
 • Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia
 • Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych
 • Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane
 • Naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: m. Gorzów Wielkopolski oraz stalowowolski

  Upoważnieni beneficjenci to: Firma Handlowa „KrakChemia” S.A., Zakłady Naprawcze Taboru Koejowego Wrocław S.A., SECURITY SERVICE Łódzka Agencja Ochrony Mienia, Polkowicka Telewizja Kablowa Sp. z o.o. , Stowarzyszenie Bugaj V , Telewizja Kablowa Opoczno Sp. z o.o. , AMDG – Jarosław M. Dobrzyński, Fightclub.pl Spółka z ograniczona odpowiedzialnoscia , Instytut Techniki Budowlanej, Netkom Sp. z o.o., SW Extreme Piotr Wojdasiewicz, Zespół Uzdrowisk Kłodzkich , Kapitał Plus Katarzyna Michno, Systemics-Pab Sp. z o.o., Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Henryk Zielonka

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.