Piotr Dąbkowski

Skończył wydział chemii na Uniwersytecie Zielonogórskim, a potem również dwuletnie studia podyplomowe z optymalizacji procesów produkcyjnych. Od dziewięciu lat skupia się na opracowywaniu autorskiej koncepcji kursów i konsultingu w dziedzinie budowania kompetencji menedżerskich.   Był pomysłodawcą trzech książek o tematyce rozwoju organizacyjnego, a także twórcą trzech tekstów na niniejszym blogu.
Specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń dla branzy chemicznej, telekomunikacyjnej, firm windykacyjnych i szkół. Najczęściej  współpracuje z kierownikami zespołów i departamentami marketingu.
W życiu cywilnym pasjonat wędkarstwa.