Miesięczne archiwum: Marzec 2016

Z jakich powodów nadmierna rywalizacja w firmie jest niezbyt pożądanym zjawiskiem.

W dużej ilości firm zaczyna występować w pewnej chwili problem z nadmierną rywalizacją pomiędzy różnymi działami, wraz z próbą zmarginalizowania obowiązków drugiej strony. I o ile umiarkowana rywalizacja na pewno się przydaje, bo ma motywujące działanie na pracowników, to gdy sytuacja stanie się zbyt napięta, to na pewno nie będzie to dobre dla firmy.

Wprawdzie w poszczególnych działach sytuacja może się wydawać w porządku, bo przecież wszystkie obowiązki będą robione, to jednak w całej firmie liczne sprawy będą cierpiały na takich wewnętrznych sporach i konfliktach. Pojawiać się będą problemy z komunikacją, dużo informacji gdzieś po drodze utyka, a to może skutkowaćskutkujeopóźnieniem wielu istotnych rzeczy.

Kolejnymi rezultatami na przykład mogą być spory personalne, ale również odchodzenie doświadczonych pracowników niezadowolonych z panującej atmosfery. Cierpią na tym także w dużym stopniu klienci, a jeśli ich niezadowolenie zacznie wzrastać, to w pewnej chwili mogą zacząć przechodzić do konkurencyjnych firm.

Jeżeli zaczną w firmie występować zjawiska tego typu, to powinno się reagować w miarę szybko. Niestety dużo z przedstawianych zagrożeń na początku nie daje żadnych bardziej widocznych objawów, a jak zaczną się rzucać w oczy, to sytuacja może być dość poważna. Z takich też powodów należy zapobiegać tego typu napięciom, szczególnie że często będzie to wymagało jedynie niedużych zmian organizacji funkcjonowania firmy.

Najistotniejsze będzie w nich to, aby ludzie pracujący w różnych działach nie ograniczali się jedynie do swojej grupy, lecz również znali ludzi pracujących w innej części firmy. Sprawdzonym sposobem na taką sytuację jest organizacja zespołów zajmujących się projektami, w skład jakich wchodzić będą przedstawiciele wszystkich działów, albo czasowa rotacja na inne stanowiska.

Nie można także zapominać o premiowaniu całej firmy po uzyskaniu dużego sukcesu, jeżeli robili na to wszyscy pracownicy. Dzięki temu załoga będzie się utożsamiała z celami firmy i one stają się najistotniejsze, a nie własne cele czy też działu, w jakim się pracuje.