Miesięczne archiwum: Październik 2014

Tajemnice rzeczywistości biznesowej w organizacji

Dobry menedżer cechuje się również tym, że ciągle nieustannie poszerza swoje kompetencje . Zawsze warto niejedno ulepszyć i opłaca się poznać nowe tendencje w metodyce zarządzania . Nie ma co ukrywać, że każdy, kto nie robi kroku do przodu, tak naprawdę , czeka na nieuchronną porażkę. Profesjonalista nigdy do tego nie dopuści . Czytaj dalej

Zła marka wyjazdów firmowych

W naszym kraju jest grupa osób, która sądzi , że imprezy związane z integracją to forma represji uprawianej przez pracodawcę. Jest przykre , że niemało rodaków postrzega tego typu wydarzenia przez negatywny pryzmat . Trudno powiedzieć , dlaczego tak, po prostu, jest, ponieważ nie wszyscy wiedzą, o czym mówią. Często potoczne opinie wspierają się na fundamencie wymysłów. Czytaj dalej

Udział imprez firmowych w budowaniu zespołu

Czy możliwe jest szybkie zorganizowanie skutecznego zespołu? Trzeba wyraźnie zaznaczyć, że jest to ciąg działań przewlekły a także wymaga dużych umiejętności dowodzącego, używając terminologii wojskowej taką grupą . Scalenie różnych indywidualności w jedno to sprawienie, by wiara we wzajemne możliwości była trwała, to tworzenie silnych relacji międzyludzkich . Sprawienie tego w kilka dni jest niemożliwe . Niezbędny jest spokój, cierpliwość jak również wiedza, jak postępować. Czytaj dalej

Gry jako sposób na zgłębianie procesów biznesowych

Szkolenia menedżerów mogą być zróżnicowane. Raz będzie chodziło o wysuwanie właściwych wniosków , innym razem nacisk zostanie położony na umiejętność zbierania odpowiednich danych oraz ich badanie , w rezultacie czego będzie możliwe podjęcie optymalnej decyzji . Sam rynek szkoleń, oprócz tego, że szybko się rozrasta, korzysta chętnie z nowych pomysłów w sposobie nauczania skupiając się na najwyższej jakości prowadzonych zajęć. Czytaj dalej