Miesięczne archiwum: Kwiecień 2016

W jaki sposób można badać kompetencje zawodowe pracowników.

Różnego rodzaju firmy i przedsiębiorstwa mogą przyjąć różne kryteria jeżeli chodzić będzie o dokonywanie ocen pracowników. Część z tych kryteriów jest oparta raczej na sympatiach i relacjach, niż na faktycznej weryfikacji czyiś umiejętności. W innych przypadkach z kolei stosuje się narzędzia i techniki, które mają na celu zmierzyć precyzyjnie wszystko, co będzie się wiązać z pracą konkretnej osoby.

W chwili obecnej rosnącą popularnością cieszą się narzędzia do oceniania zawodowych kompetencji. Wykorzystywane są one na przykład w czasie zatrudniania nowych pracowników, aby ocenić czy przydadzą się w firmie, lecz poza tym w czasie okresowych ocen już pracujących. Do ocen takich przede wszystkim będzie się brało wiedzę i umiejętności, lecz wraz ze sposobem zachowania i zaangażowaniem.

Pośród wielu używanych metod w szczególności się wyróżnia Assessment/Development Center, obecnie uznawana za najskuteczniejszą pod tymi względami. Statystyki pokazują, że jej skuteczność może sięgać nawet 76%, daje to to poziom, do jakiego pozostałe metody nawet się nie zbliżają. Oczywiście trzeba ją odpowiednio zastosować, gdyż jedynie w takich przypadkach całość będzie efektywna.

Grupa specjalistów z różnych krajów opracowała w ostatnim czasie precyzyjne wytyczne, dotyczące przeprowadzania całości badań. Wskazują przy tym na kilka istotnych obszarów, które należy brać pod uwagę podczas wykonywania ocen pracowniczych, a zaniedbanie których przyczynić się może do błędnych wyników.

W pierwszej kolejności bardzo ważną rolę odgrywa tu odpowiednia analiza stanowiska pracy. Powinna być ona wykonana tak, żeby umożliwić określenie kompetencji oraz wskaźników efektywności. Stanowi to niezwykle ważny punkt, gdyż od tego zależeć będą kolejne zadania, jakie zostaną wręczone pracownikowi.

Ważne będzie również zastosowanie wielu rozmaitych metod, przy pomocy których można wszechstronnie oceniać oraz badać zakres kompetencji. Przeprowadzana analiza powinna zawierać co najmniej jeden rodzaj symulacji wiążący się ze wskaźnikami efektywności jeżeli będzie chodzić o określone stanowisko pracy. Pośród stosowanych najczęściej można wymienić prezentacje, odgrywanie roli, koszyk zadań i grupowe dyskusje.