Miesięczne archiwum: Luty 2014

Warto znać cele dokonywania ocen personelu

Każda organizacja to w gruncie rzeczy jak pisał to jeden z autorów książek – kupa ludzi. Wdrażając procesy ocen staje się realne sterowanie i utrwalanie produktywnego działania osób zatrudnionych w firmie. Adekwatna i w porę ocena pracowników powoduje ex post zniwelowanie negatywnych rezultatów pracy wynikłych z zatrudnienia w firmie nieadekwatnych pracowników. Z tego powodu jest to kluczowa działalność menedżera. Czytaj dalej

Praktyczne uwarunkowania nauczania osób pracujących

W kolejnych wpisach na tej stronie przedstawię warunki uczenia się ludzi po 30 roku życia. W procesie przekazywania wiedzy w prakseologicznym sensie da się zauważyć cztery kluczowe fazy, dające możliwość rozumieć wiedzę nie tylko jako posiadane  informacje, ale także możliwość ich zastosowania w konkretnej sytuacji i nabyte nastawienie do życia. Czytaj dalej

Komunikacja jako cecha zintegrowanego zespołu

Od kilku miesięcy mam zamiar przedstawić najważniejsze wyróżniki poprawnie zgranego zespołu. Przedstawiałem w grudniu pozostałe uwarunkowania na temat grupy pracowników. Na kursach dla menedżerów niezwykle często słyszę pytanie, kiedy można zdiagnozować, iż zespół jest na etapie osiągania efektu synergii. Założyłem sobie cel, aby to zaprezentować w tym i następnych artykułach. Czytaj dalej

W jakim celu oceniać systemy kompetencyjne

W zarządzaniu zespołem kierownicy często używają pojęcie: kompetencja. Jednakże warto zadać pytanie, co ono tak naprawdę można przez nie rozumieć. W ramach sesji szkoleniowych zawsze rozmawiamy na ten nurtujący uczestników temat. Moi rozmówcy w czasie sesji szkoleniowych miewają w tym obszarze parę zaskakujących dylematów. Czytaj dalej