Miesięczne archiwum: Listopad 2016

<!–more–>Najróżniejsze terenowe gry są coraz bardziej popularne wśród większych i mniejszych firm. Właściciele tych firm dostrzegają bowiem spore zalety, jakie odnieść można po zorganizowaniu czegoś takiego. Dobrze przeprowadzona gra potrafi poprawić relacje między pracownikami, a dodatkowo poszerzyć umiejętności i kompetencje potrzebne na wielu stanowiskach.
<br>
Całkiem niedawno z ze sporym rozmachem zorganizowana została przez znaną firmę farmaceutyczną gra szkoleniowa, jaką wiele osób uznało za największe wydarzenie tego typu. Brali w niej bowiem udział w zasadzie wszyscy zatrudnieni, co dało w rezultacie 450 osób. Oprócz tego całością opiekowało się trzydziestu pięciu trenerów, jacy byli odpowiedzialni za organizację zajęć z poszczególnymi zespołami.
<br>
Niewielką część z tego zespołu trenerów stanowiły osoby z firmy szkoleniowej, większość kadra zatrudniona w firmie farmaceutycznej. Przybyli oni nieco wcześniej do hotelu, w jakim miało się to wszystko odbyć, i tam odbyli krótkie szkolenie. Przez to bez żadnego problemu dali sobie radę ze swoimi zadaniami.
<br>
Jednym z pierwszoplanowych trenerów był Prezes Zarządu, który w życiu prywatnym jest alpinistą z dużym doświadczeniem. Wykorzystał on swoją pasję i zainteresowania do tego, aby w oparciu o wyprawę w góry dostarczyć pozostałym słuchaczom wiele przydatnej wiedzy w zakresie kierowania zespołem ludzi, motywowania i rozwiązywania konfliktów. Tym samym nawiązał on do zagadnień pracy w zespole, tak ważnej w każdej firmie.
<br>
Podczas pobytu szkoleniowego uczestnicy zostali podzieleni na 25 zespołów, jakie przez określony okres czasu zajmowały się zaplanowanymi celami. Główny element gry stanowiły półgodzinne eksperymenty społeczne, to znaczy nietypowe, wymagające nieszablonowego podejścia zadania, w których członkowie zespołów wykazać się musie dużą dozą zaufania i komunikacji.
<br>
Te eksperymenty kończyły się daniem drużynie odpowiednich kart problemowych, z którymi ta powinna się zaznajomić. Podczas analizowania tych kart tak naprawdę pracownicy analizowali swoje własne działania nawiązaniu do pięciu najważniejszych kompetencji, co pozwalało im na odniesienie się do pracy, którą codziennie wykonują.