Powiadomienie – test – Szkolenie Dla Trenerów

Zawiadomienie – test – Kurs InstruktorskiZ dniem dzisiejszym prezentujemy obowiazujace w tym miesiącu zadania testowe dla klientów w module „Akademia Wykładowców Sprzedaży:

Celem kandydata w Szkole Trenerów jest analiza oczekiwań edukacyjnych członków jednej z niżej wymienionych jednostek niepublicznych i fundacji, a potem przeprowadzenie dla niej kursu na najlepiej odpowiadający ich oczekiwaniom jeden z wymienionych tutaj tematów.

Wiodącym elementem pracy winien być temat szkolenia z budowania zaangażowania

SZKOŁA TRENERÓW UMOŻLIWIA DO WYKORZYSTANIA TEŻ NASTĘPUJĄCE TEMATY SZKOLENIA:

 • Pracownik administracji samorządowej
 • Komunikacja wewnętrzna w organizacji
 • Negocjacje międzynarodowe w biznesie
 • Kurs Coachingu Warszawa


  LISTA JEDNOSTEK NGO DLA KTÓRYCH DOPUSZCZA SIĘ ZORGANIZOWANIE SZKOLENIA:

 • STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM W ŻORACH
 • GMINA CHRZEŚCIJAŃSKA IM. LEONA KARCIŃSKIEGO
 • WOJEWÓDZKIE ZRZESZENIE SPORTOWE NIEPEŁNOSPRAWNYCH „START”
 • POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA ROZSIANEGO ODDZIAŁ WARSZAWSKI
 • FUNDACJA EDUKACJI I WSPIERANIA RODZINY BRAMA
 • MIEJSKI KLUB SPORTOWY „ŚLEPSK” AUGUSTÓW
 • STOWARZYSZENIE „PRZYJACIÓŁ EKONOMIKA”
 • KLUB SPORTOWY AGILITY EXTREME DOG
 • STOWARZYSZENIE CENTRUM WSPARCIA TERAPEUTYCZNEGO
 • STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU I PROMOCJI ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO W ZIĘBICACH
 • FUNDACJA ANDRZEJA BRANDSTATTERA PRO ARTIS
 • STOWARZYSZENIE TWÓRCÓW KULTURY NADBUŻAŃSKIEJ IM. JANUSZA KALINOWSKIEGO
 • „PRZEZ NAUKĘ I SPORT DO SUKCESU” STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 47 IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W KRAKOWIE
 • STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY „PIAST” STRZELCE OPOLSKIE
 • UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „PIĘTNASTKA”