Gry jako sposób na zgłębianie procesów biznesowych

Szkolenia menedżerów mogą być zróżnicowane. Raz będzie chodziło o wysuwanie właściwych wniosków , innym razem nacisk zostanie położony na umiejętność zbierania odpowiednich danych oraz ich badanie , w rezultacie czego będzie możliwe podjęcie optymalnej decyzji . Sam rynek szkoleń, oprócz tego, że szybko się rozrasta, korzysta chętnie z nowych pomysłów w sposobie nauczania skupiając się na najwyższej jakości prowadzonych zajęć.

Od wielu lat intensywnie wykorzystywane są różnego rodzaju Gry Biznesowe
by ubarwić swoje kursy. W edukacji używane były już od niepamiętnych czasów, lecz teraz bardzo chętnie proponowane są przez firmy szkoleniowe . Ich celem jest nauczenie nie tylko sztuki planowania , ale ponadto zdobycie doświadczenia realizowania celów .

Najczęściej używanie gier w szkoleniach ma wiele zalet . Ich dużym atutem jest to, że pozwalają one przetransformować rozważania teoretyczne na praktykę bez niebezpieczeństwa wyrządzenia szkód w finansach . Jest to również lepszy sposób przekazywania wiedzy , ponieważ bazuje na satysfakcji z dobrze wykonanego zadania , a tym samym przyspiesza poziom przyswajania wiedzy . Gry tego typu są dodatkowo doskonałym pomostem, którym osiągnięte na zajęciach doświadczenie należy przetransponować do realnych działań biznesowych. Uczestnicy osobiście mogą poznać problemy , z jakimi powinni mierzyć się menedżerowie w swojej pracy , bo nieustannie bazują na sytuacjach realnych .