Dotacje na szkolenia z zarządzania


Zawiadamiamy że w ramach funduszu dotacyjnego „Wielkopolski Fundusz Edukacyjny” do czwartego etapu dopuszczono znajdujące się na poniższej liście granty:

 • – warsztaty zamkniete
 • wypracowanie nowatorskiej e-usługi prowadzonej na portalu EMIASTAPL – treningi z delegowania
 • Treningi Dla Negocjatorów – szkolenia pracownicze
 • wypracowanie platformy B2b dla sieci sprzedaży produktów edukacyjnych – treningi firmowe
 • stworzenie portalu mobilnego ARTSCHANNELPL – treningi biznesowe
 • stworzenie serwisu monitorowania wizerunku marek w mediach cyfrowych – szkolenia ze stresu
 • wypracowanie uniwersalnego modelu rezerwacji i rejestracji – warsztaty z przywództwa
 • przyrost konkurencyjności firmy DIVICOM poprzez uruchomienie elektronicznego procesu B2B wśród partnerów biznesowych – szkolenia z kreatywności
 • zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstwa Firma Handlowa Beata oraz przedsiębiorstw współpracujących poprzez wdrożenie systemu informatycznego – szkolenia z zarządzania projektem
 • „Internet szansą na lepszą przyszłość w Gminie Długosiodło” – treningi z kreatywności
 • Badania i wdrożenie substancji o działaniu przeciwnowotworowym (PKWiU:7310) – treningi z komunikacji
 • Badania i rozwój nowoczesnej technologii tworzyw odlewniczych odpornych na zmęczenie cieplne – szkolenia firmowe
 • Budowa nowoczesnej linii produkcyjno-technologicznej do produkcji produktów z tworzyw sztucznych z odpadów z tworzyw sztucznych (folia poagralna) – treningi handlowe
 • Centrum nauk Biologiczno Chemicznych UW – kampus ochota(CENT III) – warsztaty z zarządzania projektem
 • Depresja – mechanizmy – terapia – warsztaty HR
 • Dywersyfikacja produkcji poprzez implementacja innowacyjnej technologii produkcji opakowań z tworzyw sztucznych – warsztaty HR
 • eFarm – wdrożenie platformy generującej elektroniczne wnioski o rejestrację leków on-line – treningi negocjacyjne