Gry integracyjne – założenia do pracy magisterskiej


Zawiadamiamy iż na kursie Metodyka Kształceniowa i Symulacje Doświadczalne polecamy poniższe opracowania do superwizji końcowej:

  • gra słownikowa : „Układy zasilania kwantowych laserów kaskadowych stosowanych w spektroskopii” oraz „Komercyjne i antykomercyjne skutki oddziaływania zakazanej reklamy”
  • gra strategiczna : „Kobieta w ortodoksyjnym judaizmie” i „Realizacja prawa dostępu do informacji publicznej na danych źródłowych z Urzędu Skarbowego w Gnieźnie”
  • zabawa menedżerska – „Zjawiska związane z moralnością, etyką i bioetyką wsród katolików i prawosławnych” i Naukowe Gry Biznesowe Wytwarzane Dla Kierowników Projektów oraz „Projekt wycieczki turystycznej po Londynie”
  • gra językowa : „Prywatność w cyberprzestrzeni Analiza na podstawie portalu społecznościowego Facebook” i „Samorządowa kampania wyborcza w Gnieźnie w 2006 r. na łamach prasy lokalnej”
  • zabawa językowa – „Obozy koncentracyjne i łagry sowieckie – Detekcja porównawcza” i „Weryfikacja stacjonarnych systemów automatycznej biometrycznej weryfikacji osób i badanie ich efektywności”
  • gra strategiczna : „Miłość tragiczna w ujęciu pisarzy romantycznych” i „Mass media i teroryzm”
  • symulacja edukacyjna : „Uwagi o godności ludzkiej w oparciu o prasę polską po 1989 roku na modelu tabloidów ” oraz „Kulturowe i przyrodnicze walory turystyczne Podhala i Roztocza i ich wykorzystanie w organizacji kolonii letnich”
  • gra biznesowa : „Tradycja, kultura i religia hinduska w kinematografii indyjskiej” oraz „Dzieje psychiatrii w Wielkopolsce na studium przypadku funkcjonowania szpitala Dziekanka w Gnieźnie”
  • gra słownikowa – „Masakra turecka na Ormianach wydarzenia z 1915 roku w powieści Czterdzieści dni Musa Dah Franza Werfela” oraz „Miejsca walk polskich żołnierzy na zachodzie jako obiekty turystyki kulturowej:Arhem Driel – „O jeden most za daleko””