Lektury dla klientów warsztatów – symulacje


Gorąco prosimy absolwentów prowadzonych przez naszą organizację szkoleń i symulacji decyzyjnych dla kierowników produkcji o przeczytanie przedstawionych tu materiałów po kursie Symulacje .

Szkolenie Umiejętności Proaktywnych w Dynamicznej Jednostce Biznesowej, Norbert Stanisławski
Szkolenia Menedżerskie, Alicja Dudeń
Praktyka struktury administracji państwowej
Zastosowanie Międzynarodowe Układu Jednostek SI
Fizyka dla inż.
Symulacje transportowe – podstawy praktyczne
Kontenerowy system transportowy.
Pomiary w technice cieplnej
Maszyny i urządzenia energetyczne czI
Lernt Mit Uns. dla kl.I L.O.
Elektryczne urządzenia zabezpieczenia ruchu kolejowego
Turbogeneratory
Ewidencja i gospodarka terenami
Informacja i świat w którym żyjemy
Fundamenty ochrony przeciwpożarowej w przemyśle
Anteny i instalacje antenowe
Systemy operacyjne DOS I OS
Wybrane układy z techniki cyfrowej
Poradnik radioamatora cz.I rozdz.1-8.
Części maszyn i Teoria mechanizmów
Prawa dziecka
Leksykon dżwignicowego
Cyfrowe przetwarzanie sygnałów
Kulisy kroju i szycia Odzież dla dzieci
Rozszrzony Turbo – Pascal wersja 4,0
Elektromechaniczne stany przejściowe w systemach energetycznych t1
sm Artwork
Spawalność i kruchość stali.
Statgraphics statystyczna analiza pomiarów
Matematyka dla wydziałów budowlanych i mechanicznych część 3
Leksykon malarstwa od A do Z
Przewodnik narzędziowca.Wyd.5 poprawione i uzupełnione.
Elementy techniki mikroprocesorowej. Wyd.I. 415str.,23cm.
Polskie prawo podatkowe 172 str., 21 cm
Telewizyjne systemy cyfrowe Wyd II 511s,24cm
Prawo jazdy Wszystkie pytania testowe ABT Wyd.II 325 str., 20 cm
Encyklopedja powszechna t 3 320 str.,24 cm
MIDI muzyczny standard dla komputerów 221 str., 21 cm
Word Perfect dla każdego Opis edytora Word Perfect 5.1 dla DOS W.polska i ang.dla początkujących i zaaw231 str., 24 cm
Gry transportowe – fundamenty teoretyczne
Wzory pism procesowych w sprawach cywilnych gospodarczych i rejestrowych 476s 23,8cm
Historia powszechna średniowiecza Wyd.4 615 str., 25 cm
Geografia świata Wyd.IV 568 str., 24 cm
Międzynarodowe rozliczenia bankowe 118s 20cm
Demokracja dla wszystkich
Marketing analiza planowanie wdrażanie 743 str,26 cm
Kodeks pracy z komentarzem 541 str,24 cm
Matematyka t4 EIT Podręczniki akademic. wyd 8
Ekologia z ochroną środowiska 277 str, 21 cm
Parapsychologia – fakty i opinie Wyd.II 335 str, 18 cm
Chemia jądrowa Wyd.II Zarys problematyki przemian jądrowych 359 str, 24 cm
Przewodnik elektroenergetyka przemysłowegoWyd.IV 458 str, 20 cm
Analiza matematyczna cz1 wyd 24
Elementy bilansoznawstwa cz.1 118 str, 20 cm
Borland C++ – BUILDER całkiem inny świat+ D-10 221 str, 24 cm
Historia gospodarcza powszechna 350 str, 24 cm
Zarys historii gospodarczej Polski 1918-1939 352 str, 20 cm
Transport intermodalny 270s 20cm
Analiza matematyczna w zadaniach cz.1 510 str, 24 cm
Ochrona środowiska 451 str, 24 cm
Prawo umów budowlanych. Wyd.2 548s 22cm
Język VHDL. Projektowanie programowalnych układów logicznych 640s 24cm
Sieć komputerowa w firmie
Strategia globalna 520 str,20 cm