Ocena powdrożeniowa – informacja dla beneficjentów – fundusze unijne

W związku z realizacją projektu nr NZH/12 3 1 /2014 zapraszamy na konferencję poświeconą ocenie rozdystrybuowania budżetu z Bałtyckiego Programu Edukacyjnego

Program dyskusja podczas konferencji obejmuje następujące podgrupy zadaniowe:

 • Wpływ interwencji z funduszy strukturalnych UE na przekształcenia obszarów wiejskich
 • Badanie ewaluacyjne ex-post efektów transgranicznej współpracy polskich regionów w okresie 2004-2006
 • Badanie wpływu funduszy strukturalnych wykorzystanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa na rozwój regionalny woj. podkarpackiego, lubelskiego i podlaskiego
 • Inicjowanie działalności innowacyjnej – ocena efektywności i skuteczności Działania 3.1 PO IG.
 • Ocena stopnia wdrożenia priorytetów EFS na przykładzie kursu podyplomowego Hotele na Szkolenia w Bielsku Białej
 • Proces selekcji projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (Priorytet 1 i 3 z wyłączeniem Działań 1.6 i 3.4) – analiza statystyczna
 • Adekwatność Planów Działania dla Priorytetu VIII i IX do potrzeb województwa łódzkiego ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów wyboru projektu oraz komplementarności PO KL i innych programów współfinansowanych ze źródeł wspólnotowych w regionie.
 • Ocena realizacji projektów partnerskich realizowanych w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych w okresie perspektywy finansowej 2007-2013
 • Ocena działań informacyjno promocyjnych – IP MEN w ramach Priorytetu III PO KL
 • Analiza postępów wdrażania POIiŚ 2007-2013 w kontekście identyfikacji niezbędnych zmian Programu z uwzględnieniem krajowej rezerwy wykonania
 • Ocena zasady partnerstwa w ramach SPO RZL i PO KL
 • Ocena szacunkowa Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013


 • Projekt będzie przeanalizowany w aspekcie skutków wdrożenia w następujących dotowanych branżach (przyporządkowanie wg PKD).:
 • Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu
 • Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych
 • Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego
 • Zakładanie stolarki budowlanej
 • Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania
 • Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe
 • Pozostałe sprzątanie
 • Praktyka lekarska ogólna

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: sulęciński oraz koszaliński

  Upoważnieni beneficjenci to: Rafal Szczypkowski Firma Transportowo-Handlowow-Uslugowa,,RAFI-TRANS”, APATOR-SERVICE Sp. z o.o., AUTO SERWIS – Instalacje Gazowe Arkadiusz Szynalski, Spółdzielnia MUSI, Zakład Instalacji Elektrycznej i TV Kablowej Edmund Lubiszewski, Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „PROSAT” , Bank Gospodarstwa Krajowego, C-SOLUTIONS Michał Czapczyński, GRIT , Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, Robobat Polska Sp z o.o., TRO MEDIA Marcin Misztal, Biuro Plus Lewandowski Spółka Jawna, Miloxi Łukasz Gmys, Prywatny gabinet lekarski dermatologiczny lek. M. Gaworczyk

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.