Przyspieszyć swoją karierę – zestaw sugestii ekspertów

Namówiliśmy wiodącego doradcę z prestiżowego portalu rekrutacyjnego szukampracy.pl do podzielenia się swoimi doświadczeniami dot. poprawy swojego wizerunku w oczach pracodawców. Zapraszamy do lektury jego tekstu.

Jeżeli jesteśmy zaangażowanymi przedstawicielami rynku pracy, to niewątpliwie mamy kontakt z tego rodzaju drukami jak curriculum vitae bądź list motywacyjny. Dawniej mieliśmy okazję rozmawiać o życiorysie, jak też o podaniu, jednak aktualnie w/w hasła zostały zastąpione innymi. CV jest bardziej konwencjonalne, a list motywacyjny stał się substytutem podania, aczkolwiek zaszły w nim nieco bardziej kluczowe ewolucje. Chodzi generalnie o określenie „motywacyjny”. Bezspornie chodzi wszak o to, aby omawiany list zawierał całościowe umotywowanie naszych chęci zatrudnienia w wybranym miejscu.

List motywacyjny nie powinien być serią przyjemnych, choć pozbawionych faktycznej zawartości słów. Listu motywacyjnego nie wolno pisać, bazując na pierwszych z brzegu schematach, ponieważ jedną z kluczowych reguł doposażających go o efektywność jest unikatowość. List motywacyjny nie powinien być indeksem własnych mocnych stron, dokonań. Jego zawartość powinna uwzględniać te właściwości, które mogą realnie podziałać na osąd niedoszłego pracodawcy. Z tego powodu opisywany dokument nie może być pisany bez rozpoznania, bo niechybnie nie odniesie on zamierzonego rezultatu.

Każda osoba zamierzająca popełnić dobry list motywacyjny powinna dokładniej zaznajomić się ze spółką, do której pisze, przeanalizować formę jej funkcjonowania, a w przypadku gdy jest to wykonalne, to również z wymaganiami, jakie narzuca owa spółka zatrudnionym w niej członkom załogi. W omawianym piśmie należy opisać indywidualne umiejętności, lecz jedynie te, jakie będą rzeczywistym walorem w funkcjonowaniu na danym stanowisku. Co więcej należy zdawać sobie sprawę, iż list motywacyjny nigdy nie był i nie może być w żadnym razie wywodem. Nie powinien on być dłuższy niż jedna strona formatu A4, oczywiście zaopatrzona w klasyczne marginesy.

Tekst napisany przez oferty https://szukampracy.pl/ogloszenie