Środki Unijne na szkolenia biznesowe

Ogłaszamy iż w ramach pogramu dofinansowań „Wielkopolski Fundusz Regionalny” na dwudniowe Szkolenia HR subwencję nabywają poniższe przedsięwzięcia:

 • Cykl Szkoleniowy dla Prawników w przedsiębiorstwie Zakłady Transportowe Kielce
 • Projekt Szkolenia zarządzania firmą szansą dla rozwoju spółki.
 • „Budowa „ostatniej mili” w rejonie Zgierz, Stryków oraz Głowno”
 • eksport okien szansą na zdobycie rynków europejskich
 • zaawansowana linia do produkcji soczewek
 • planu intensyfikacji importu dla firmy POL-MAK Sp. J.
 • bezzałogowego.
 • sporządzenie i uruchomienie nowoczesnych, ekologicznych urządzeń oświetlenia awaryjnego
 • sporządzenie i uruchomienie do oferty komercyjnej aplikacji SEZAM (PKWiU 72.21.11)
 • sporządzenie i wdrożenie przez firmę Górecki wzoru nowoczesnego kołpaka samochodowego
 • opracowanie i uruchomienie produkcji innowacyjnych katalizatorów spalania REDUXCO do stosowania w wybranych kotłach i zamkniętych komorach spalania
 • sporządzenie typoszeregu komputerowych interfejsów multimodalnych oraz ich implementacja w zastosowaniach edukacyjnych, medycznych, w obronności i w przemyśle.
 • koncepcja informatyczna wspomagająca prowadzenie badań oraz prac rozwojowych i upowszechniających w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii
 • system stworzenia platformy produkcji i dystrybucji filmów fabularnych i dokumentalnych w internecie z zachowaniem ochrony praw autorskich.
 • reorganizacja infrastruktury informatycznej gromadzenia, przetwarzania i analizy danych środowiskowych
 • proces informatyczny klasy BPM realizujący i kontrolujący funkcjonowanie procesów w przedsiębiorstwie. PKWiU 72.22.12-00.00
 • technologia produkcji laminatów poliestrowo-szklanych (PWS) z użyciem uniepalnionej żywicy poliestrowej Polimal 1608 PS.
 • wdrożenie automatycznego portalu rankingowo – społecznościowego do organizacji i zarządzania rynkiem interaktywnych gier sportowych.
 • implementacja nowoczesnego modelu elektronicznego B2B w firmie Wanicki sp. z o.o. w celu optymalizacji wymiany rejestrów z firmami współpracującymi.
 • wdrożenie nowoczesnego systemu elektronicznej wymiany rejestrów typu business to business.
 • wdrożenie planu rozwoju eksportu w przedsiębiorstwie MIROX
 • uruchomienie działań importowych Bacart sp. z o.o.
 • stworzenie nowoczesnego systemu produkcyjnego umożliwiającego komunikację z urządzeniami parku maszynowego z wykorzystaniem standardu JDF
 • stworzenie internetowego systemu monitorowania ruchu drogowego
 • stworzenie internetowego serwisu do organizacji i zarządzania imprezami rodzinnymi on-line.
 • stworzenie mobilnego serwisu pracownikgalerii.pl opartego o moduł biznesowy i platformę rekrutacji

  Tagi: szkolenia dla firm, szkolenie handlowców