Granty Europejskie na szkolenia biznesowe


Potwierdzamy iż w ramach funduszu unijnego „Kujawsko Pomorski Program Strukturalny” do formalnego etapu przechodzą następujące projekty:

 • stworzenie elektronicznej platformy do zarządzania bazami rejestrów związanymi z procesami promocyjnymi i sprzedażowymi MSP – szkolenia z zarządzania czasem
 • stworzenie internetowej platformy wsparcia analiz ekonomicznych i zarządzania procesami biznesowymi – treningi z asertywności
 • Treningi Z Coachingu – treningi biznesowe
 • stworzenie platformy SEMA-CMS do usług prezentacji rejestrów dla instytucji i firm z wybranych nisz rynkowych – szkolenia miekkie
 • wypracowanie portalu hotelarskiego z e-rezerwacją – szkolenia z konfliktów
 • zbudowanie Serwisu internetowego SprawdzSiępl oraz precyzyjnie skierowane reklamy zasobów wiedzy – warsztaty z obslugi klienta
 • stworzenie Studenckiej Europejskiej Platformy cyfrowej (SEPI) dla osób zainteresowanych nauką za granicą – warsztaty z przywództwa
 • wzrost konkurencyjności poprzez wynalazki i innowacje produktowe – szkolenia z komunikacji
 • zwiększenie potencjału B+R firmy Selvita poprzez rozbudowę laboratorium syntezy organicznej – szkolenia z obslugi klienta
 • „Internet szansą wszechstronnego ekspansji mieszkańców Gminy Błonie” – warsztaty z przywództwa
 • Autonomiczna inteligentna sieć teleinformatyczna do e-diagnozowania energetycznych sieci rozdzielczych – treningi biznesowe
 • Bankowość mobilna nowej generacji uwzględniająca indywidualne cechy nowoczesnych urządzeń mobilnych – treningi pracownicze
 • Budowa i wyposażenie Centrum IT Wilanów – warsztaty z zarządzania projektem
 • Centrum Informatyczne w Świerku: infrastruktura i usługi dla energetyki – szkolenia z przywództwa
 • Cukry jako surowce odnawialne w syntezie produktów o wysokiej wartości dodanej – szkolenia interpersonalne
 • Działalność eksportowa szansą na dynamiczny unowocześnienie firmy Geres Asco Sp z oo – szkolenia miekkie
 • eHarmonogram – wypracowanie nowoczesnego serwisu zdalnego świadczącego e-usługi w zakresie planowania i harmonogramowania inwestycji – warsztaty negocjacyjne