Pomoc na szkolenia menedżerskie


Pracownicy ze współpracujących z nami stale koncernów przygotowali dokumentację dot. funduszy unijnych i w porozumieniu z nami dostarczyli wymagane dokumenty do odpowiednich funduszy.
Ogłaszamy że w ramach funduszu dotacyjnego „Kujawsko Pomorski Fundusz Edukacyjny” na Szkolenia Dla Handlowców dofinansowanie otrzymały opisane poniżej przedsięwzięcia:

 • Szkolenie Kontrolerów w spółce Kronberg
 • Warsztaty Szkoleniowe z wdrażania nowoczesnych rozwiązań korporacyjnych bonusem motywacyjnym dla załogi.
 • „Budowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu przez firmę SKYWARE s.c.”
 • import nowoczesnych rozwązań dla branży logistycznej.
 • innowacyjny aparat EKG
 • innowacyjny, Inteligentny Układ Redukcji Mocy Opraw Ulicznych firmy MICROMEX
 • sporządzenie procedury produkcji lekkich i wytrzymałych ram wózków inwalidzkich GTM
 • opracowanie i implementacja innowacyjnych wzorów przemysłowych z branży opakowań
 • opracowanie i implementacja nowych linii wzorniczych donic z tworzyw sztucznych.
 • sporządzenie i komercjalizacja serwera połączeń IP PBX GAMMA opartego na metodyki VoIP.
 • opracowanie nowatorskiej metody biokonwersji zanieczyszczeń biogazu w obecności tlenowych form azotu w skali przemysłowej
 • opracowanie oraz wdrożenie oprogramowania XPLUS Contract Management przez XPLUS S.A.
 • handlowymi
 • koncepcja udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych
 • rozbudowa serwisu cyfrowego umożliwiająca prowadzenie aukcji w czasie rzeczywistym oraz realizację procesów biznesowych drogą elektroniczną
 • system mControlling mobilne narzędzie zarządzania finansami szpitala
 • system zarządzania systemami inwestycyjnymi w spółce Net Com
 • wdrożenie Parku Naukowo – Technologicznego Euro – Centrum – rozwój i zastosowanie nowych procedury w obszarze poszanowania energii i jej odnawialnych źródeł
 • uruchomienie nowoczesnego systemu B2B do elektronicznej wymiany rejestrów i zarządzania informacją handlową w firmie RPMCOM.
 • wdrożenie harmonogramu intensyfikacji importu w firmie Nautiner Yachts sp. z o.o.
 • uruchomienie projektÓW B2B WSPIERAJĄCYCH PROCESY ZARZĄDZANIA PRACOWNIKIEM W OBSZARZE BIZNESOWYM (ZARZĄDZANIE STANDARDAMI I FORMALNYM OBIEGIEM DOKUMENTÓW)
 • implementacja do produkcji nowoczesnego stopnia sprężającego
 • zbudowanie innowacyjnej, mobilnej, zautomatyzowanej obsługi analiz i prognoz finansowych dla sektora MSP oraz mikroprzedsiębiorstw.
 • stworzenie inteligentnej porównywarki cen artykułów FMCG w hipermarketach mobilnych
 • wypracowanie cyfrowego serwisu do technologicznego rozwiązywania problemów logistyczno-dystrybucyjnych.
 • zbudowanie elektronicznego serwisu informacyjnego poświęconego drogom i inwestycjom Podlasia

  Tagi: szkolenia biznesowe, szkolenie kierowników