Powiadomienie – zaliczenie – Kurs Instruktorski

Ogłoszenie – egzamin – Szkolenie TrenerskieNiniejszym publikujemy aktualne zadania egzaminacyjne dla kursantów „Szkoła Wykładowców Interpersonalnych:

Celem trenera w Szkole Trenerów jest analiza oczekiwań edukacyjnych załogi jednej z niżej wymienionych jednostek niepublicznych i fundacji, a w drugiej części zadania zorganizowanie dla tej jednostki szkolenia na najbardziej adekwatny do potrzeb jeden z wymienionych tutaj problemów.

Wiodącym fragmentem zaliczenia będzie blog seminaryjny szkolenia z reklamacji

SZKOŁA TRENERÓW PROPONUJE DO TESTU TAKŻE NINIEJSZE TEMATY SZKOLENIA:

 • Psychologia sukcesu – jak osiągać więcej?
 • Sztuka zarządzania emocjami
 • Komunikacja z różnymi typami osobowości
 • Sztuka rozmów oceniających- jak wyznaczać cele, jak oceniać by motywować? – 2-dniowe warsztaty


  BAZA STOWARZYSZEŃ DLA KTÓRYCH MOŻLIWE JEST REALIZACJA SZKOLENIA:

 • STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z KRYZYSAMI PSYCHICZNYMI „PRZYJAZNA DŁOŃ”
 • STOWARZYSZENIE AUXILIUM „HOSPICJUM ŚW. ARNOLDA JANSSENA W NYSIE”
 • STOWARZYSZENIE „KOMITET DZIECKA”
 • SPOŁECZNA FUNDACJA MIASTA KUTNA
 • TOWARZYSTWO TURYSTYKI ROWEROWEJ „CYKLISTA”
 • STOWARZYSZENIE ROZWOJU I PROMOCJI WSI ŁĄKA PRUDNICKA „ZŁOTY POTOK”
 • FUNDACJA „CHAŁUBIŃSZCZAKÓW”
 • STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. PPOR. KLEMENSA WICKIEGO W PĘPOWIE
 • STOWARZYSZENIE SYMPATYKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W GORZYCACH
 • FUNDACJA PRO ADVICE
 • FUNDACJA POMOCY SPOŁECZNEJ „CHODŹMY RAZEM”
 • STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ I RODZICÓW PO STRACIE BOŻA KRÓWKA
 • STOWARZYSZENIE „OLIGOS” NA RZECZ DZIECI, MŁODZIEŻY ORAZ ABSOLWENTÓW SPECJALNEGO ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO
 • FUNDACJA INICJATYW STUDENCKICH PROSTUDENT
 • KLUB SPORTOWY „RUDNIA” W ZABŁUDOWIE