Subwencje na treningi menedżerskie


Klienci ze współpracujących z nami stale korporacji wnioskowali o subwencje i pod opieką naszych doradców dostarczyli adekwatne zgłoszenia do stosownych agencji zarządzających dotacjami.
Informujemy że w ramach funduszu europejskiego „Lubuski Fundusz Edukacyjny” na wyjazdowe Kursy Dla Firm dotację nabywają opisane poniżej projekty:

 • Projekt Szkolenia Kontrolerów w przedsiębiorstwie Urzędzie Miejskim Tarnobrzeg
 • Szkolenia z zarządzania firmą impulsem innowacji.
 • eksport szansą na intensywny wzmocnienie strategii działania i wzmocnienie konkurencyjności Spółki Alad
 • nowoczesny model AMS do zarządzania zasobami portów lotniczych efektem prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez Terkom
 • nowoczesny dodatek paszowy zapobiegający salmonellozie u zwierząt hodowlanych (PKWiU 72.11.11.0).
 • opracowanie technologii wykonania ortomozaiki ze zdjec lotniczych z samolotu
 • sporządzenie i implementacja metodyki produkcji stopu ciężkiego – kompozytu wolframowego.
 • opracowanie i wdrożenie mobilnego modelu informacji multimedialnej, map, wsparcia turystycznego.
 • opracowanie i uruchomienie urządzenia do optycznego pomiaru i rozpoznawania kształtów w zastosowaniach przemysłowych. PKWiU: 26.51.66.0
 • opracowanie i uruchomienie produkcji innowacyjnych hydroseparatorów do recyklingu śmieci komunalnych
 • opracowanie wieloparametrowego testu triage do oceny narażenia ludności na promieniowanie jonizujące
 • opracowanie Source Sp. z o.o. do pozyskania zewnętrznego źródła finansowania na rynku New Connect
 • stworzenie terenu inwestycyjnego w obrębie Płaszewko, Gmina Słupsk.
 • system Integracji Informatycznej ELMEGA
 • programy i metody interaktywnego dostępu do e-usług, żąrejestrów przez usługobiorcę za pomocą języka naturalnego
 • stworzenie CBR interaktywnych procesów Oświetlenia Awaryjnego
 • implementacja innowacyjnego procesu B2B do elektronicznej wymiany zasobów i zarządzania informacją handlową w spółce Kamsoft.
 • uruchomienie harmonogramu intensyfikacji eksportu w przedsiębiorstwie systemics-Pab Sp. z o.o.
 • implementacja modelu B2B do zarządzania organizacją eventów
 • wdrożenie zoptymalizowanego procesu produkcji pomp wirowych i tłoczni ścieków.
 • zbudowanie innowacyjnego rozwiązania elektronicznego do porównywania towarów i usług.
 • wypracowanie internetowego procesu wspomagającego organizację Konferencji (SysKonf.pl)
 • stworzenie elektronicznego serwisu branżowo-społecznosciowego dotyczącego podłogi z funkcjonalnością transparentyzacji rynku.
 • wypracowanie elektronicznego serwisu Pluma do zarządzania planami.

  Tagi: szkolenia biznesowe, szkolenie kadr