Zwycieskie warsztaty dla biznesu

 • E-warsztat – innowacyjna platforma dla posiadaczy samochodów i właścicieli warsztatów samochodowych
 • FirmaOnLine – nowa struktura umożliwiająca MŚP prowadzenie działalności przy wykorzystaniu najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych
 • Giełda Usług Tłumaczeniowych Linguara – szkolenia zamkniete
 • Informatyczne wzmocnienie poprzez integrację i uruchomienie modelu B2B – szkolenia handlowe i anglojęzyczne szkolenia z konfliktów
 • – szkolenia interpersonalne
 • Treningi Dla Przedstawicieli – szkolenia zamkniete i dodatkowo szkolenia handlowe
 • Inteligentna wyszukiwarka produktów dla polskich sklepów internetowych
 • cyfrowa koncepcja promocyjna oparta o moduł sztucznej inteligencji, przeznaczona dla podmiotów branży e-commerce, zwiększająca konwersję i przychody w e-handlu podmiotów zewnętrznych – treningi z konfliktów
 • Interoperacyjny system zarządzania dokumentami, komunikacji i pracy grupowej klasy ECMPKWiU 582940 – treningi zamkniete
 • Koncepcja programowo – przestrzenna terenów położonych przy ulicach: Grudziądzka, Polna, Ugory –
 • Matryce ultrafioletowych diod laserowych – szkolenia z przywództwa
 • Multimedialny system dynamicznie zarządzający nośnikami Digital Signage
 • Nowe kompaktowane materiały rafinujące i izolacyjne dla odlewnictwa metali – szkolenia z obslugi klienta
 • Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym – treningi sprzedażowe
 • Optymalizacja diagnostyki i terapii zaburzeń rytmu serca i omdleń przy zastosowaniu inteligentnych rozwiązań telemetrycznych – szkolenia z konfliktów
 • Partnerska sieć biur podróży – innowacja procesów biznesowych
 • Planowanie dynamizacji firmy DESIMO Marek Szołdrowski poprzez import – treningi biznesowe
 • Portal edukacyjny polskiej fonetyki stosowanej w zakresie normy i patologii mowy – szkolenia firmowe
 • Pozyskanie usług doradczych na opracowanie koncepcji ekspansji importu firmy Interszczel
 • Profesjonalne doradztwo dla E-Financial SA w celu pozyskania inwestorów zewnętrznych – szkolenia handlowe
 • ‚Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Legnickie Pole” – treningi ze stresu
 • Rozpoczęcie działalności eksportowej przedsiębiorstwa poprzez Plan intensyfikacji eksportu
 • Rozpoczęcie sprzedaży nowoczesnych produktów na rynkach Turcji i Bułgarii – szkolenia z kreatywności
 • rozwój eksportowy firmy NET-ART Paweł Rymarczyk poprzez opracowanie harmonogramu rozwoju importu
 • unowocześnienie działalności B+R firmy Supo Cerber Sp z oo – szkolenia z asertywności
 • wzmocnienie strategii działania firmy EGO poprzez import usług
 • unowocześnienie firmy SEKWENCJA poprzez sporządzenie planu eksportu usług w zakresie IFS/Applications – warsztaty biznesowe
 • skok technologiczny rynku importowego firmy GLASMARK poprzez zwiększenie ilości i wartości importu
 • Serwis aukcyjny usług związanych z domem – naszmajsterpl – szkolenia z zarządzania projektem
 • Symulator szkoleń w procedury stereoskopowej – badania i uruchomienie
 • UCZESTNICY – opracowanie serwisu mobilnego służącego realizacji usługi wsparcia organizacyjnego oraz rejestracji uczestników wydarzeń – szkolenia z kreatywności
 • Usprawnienie procesów biznesowych pomiędzy firmą INBOOK SA a jej partnerami dzięki rozbudowie i modernizacji modelu współpracy B2B – treningi sprzedażowe
 • Wdrażanie planu dynamizacji importu
 • Wejście firmy Studio Dietetyki na zagraniczne rynki poprzez opracowanie planu rozwoju importu – szkolenia z przywództwa
 • wsparcie na wypracowanie koncepcji ekspansji działalności importowej firmy LS Europa Sp z oo – szkolenia z delegowania
 • Wyrównanie szans w dostępie do Internetu w Gminie Otwock – warsztaty z delegowania
 • Zaprojektowanie i implementacja modernizacyjnej aplikacji IT do obsługi turystyki krajowej (7230) – treningi handlowe
 • zakup projektu do kompletacji i dystrybucji dostaw z zastosowaniem metodyki RFID
 • nabycie i uruchomienie mobilnej instalacji do produkcji mineralnych spoiw hydraulicznych, na bazie odpadów z energetyki (popiołów lotnych ze spalania węgla) – szkolenia z zarządzania czasem
 • zakup zewnętrznych usług doradczych mających na celu wypracowanie koncepcji rozwoju importu dla firmy ETD Sp z oo – szkolenia negocjacyjne}