Gry integracyjne – Gudniowy Warsztat


Partnerom i kooperantom, których nazwy poniżej, doceniając składają wyrazy wdzięczności ze strony Rady Nadzoreczej za zaangażowanie na patronat dydaktyczny – podpisano: Kamil Piwowarczyk, Bernart Cichy, Seweryn Kasperczyk i Leon Gałecki

 • Jakość życia w inteligentnych miastach
 • Jubileuszowy Kurs Kierowników sektora NGO Spotkania Integracyjne w Katowicach
 • Współczesne oblicza kultury
 • Światowe ośrodki fletowe w kontekście tradycji i aktualnych wymagań wykonawczych. Sympozjum fletowe
 • VI Ogolnopolska Wyjazdowa Integracyjna Spotkanie Cykliczne team building pt. „Auschwitz a także Holokaust na tle zbrodni ludobójstwa w XX wieku.Od wyzwolenia do pojednania”.
 • I Warsztaty biznesowe i wyjazdy integracyjne Roczne – Magnetyzm Środowiskowy „Magnetometria jako narzędzie do badań struktury jak również zmian środowiska oraz oceny jego zanieczyszczenia”
 • Między problemami a innowacjami społecznymi – reklama społeczna w perspektywie socjologicznej
 • Ogolnopolska Wyjazdowa Integracyjna Szkolenie menedżerskie team building POELAND: miejsce duchowej obecności Edgara Allana Poego
 • IV polska Kursokonferecja HR team building „Zastosowanie metod wideo-komputerowych w badaniach naukowych
 • Konteksty szybkiego postępu osobowości. Konferencja Poświęcona pamięci Profesor Zenomeny Płużek
 • Nowa Architektura Finansowa Świata. Skutki dla Polski oraz Unii Europejskiej
 • XXV lat przeobrażeń w prawie finansowym oraz prawie podatkowym – ocena dokonań a także wnioski na przyszłość
 • Bilateralna niemiecko-polska harmonizacja prawa prywatnego w procesie integracji prawa Unii Europejskiej. Uzupełnienie czy opozycja? – część I
 • Sesja naukowa poświęcona 100-leciu urodzin profesora Stanisława Hartmana