Gry biznesowe – specjalizacja prof. Tworzewski


Ćwiczenia biznesowe – literatura pomocnicza na kurs:

 • Gry Trenerskie
 • przeglad przyczyn nieubiegania się JST o dofinansowanie typowych inwestycji komunalnych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko
 • Gry menedżerskie , mgr E. Banek
 • Cieszyn – przewodnik szkoleniowy + plan
 • Katalog HR grodzisk i zamczysk z terenu Małopolski

 • Gry szkoleniowe , dr B. Aleksa
 • Muzea i izby regionalne PTTK
 • Ocena biznesowa skuteczności działań menedżerskich i finansowych promocyjnych i informacyjnych w ramach komponentu regionalnego PO KL w województwie podlaskim na lata 2007-2013
 • Ocena biznesowa zakresu wykorzystania materiałów informacyjno-promocyjnych (gadżetów) w projektach szkoleniowych realizowanych przez beneficjentów w ramach POKL
 • Raport z oceny menedżerskiej uzupełniającej pt. „Wpływ realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006 na wzrost zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw”
 • Wyższe kursy dla kobiet im. A. Baranieckiego w Krakowie 1868-1924
 • Bezbłędny Gimnazjalista
 • Mistrzostwa Gimnazjów o Puchar Burmistrzów i Wójtów Powiatu Tarnogórskiego
 • Ślązki rodowód państwowego godła Polski – Marian Haisig (712)
 • Pianista – Władysław Szpilman (998)
 • Komandosi z Nawarony – Alistair maclean (1939)
 • Psychologia podręczna (tom 5) – Krzysztof Szmidt (2409)
 • Pani Mcginty nie żyje – Agatha Christie (3275)
 • Stowarzyszenie umarłych poetów – Tom Schulman (3731)
 • Pan Samochodzik (Część 24 – tajemnice warszawskich fortów) – Tomasz Olszakowski (4203)
 • Wojna rządów – Richard Bamberg-Delstone (4687)
 • Stwory – William Sanders (5476)
 • Miłość, medycyna i cuda – Bernie S. Siesel (6537)
 • Suma wszystkich ludzi – David Farland (7444)

 • Symulacje menedżerskie , dr A. Cichoń