Zawiadomienie – egzamin – Szkolenie Trenerskie

Zawiadomienie – weryfikacja – Szkoła TrenerówNiniejszym publikujemy obowiazujace w tym miesiącu zadania egzaminacyjne dla klientów w module „Szkoła Instruktorów Przywództwa:

Rolą uczestnika kursu w Szkole Trenerów jest diagnoza celów rozwojowych załogi jednej z przedstawionych tutaj organizacji NGO, a w kolejnym kroku zorganizowanie dla tej jednostki warsztatu na najlepiej pasujący do jej specyfiki jeden z poniższych problemów.

Wiodącym fragmentem zaliczenia jest temat wyjazdowe szkolenia z radzenia sobie ze stresem

SZKOŁA TRENERÓW DOPUSZCZA NA EGZAMINIE DODATKOWO TE TEMATY SZKOLENIA:

 • Psychologia sprzedaży
 • Strategiczny hr
 • Ważne rozmowy, czyli budowanie porozumienia i współpracy w relacji przełożony-podwładny
 • Komunikacja interpersonalna – zwiększanie własnej skuteczności i wpływanie na innych


  LISTA PODMIOTÓW DLA KTÓRYCH DOPUSZCZA SIĘ PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA:

 • TOWARZYSTWO MUZYCZNE IM. EDWINA KOWALIKA
 • NAZWA W JĘZYKU ANGIELSKIM: „”THE PSORIASIS ASSOCIATION”"”
 • PODBESKIDZKIE TOWARZYSTWO AKWARYSTYCZNO-TERRARYSTYCZNE
 • LUDOWY KLUB SPORTOWY „CZANIEC” W CZAŃCU
 • STOWARZYSZENIE ABSTYNENTÓW „GRANICA”
 • FUNDACJA ELEKTROWNI RYBNIK
 • FUNDUSZ BIAŁYSTOK OJCU ŚWIĘTEMU
 • ALBA JULIA – STOWARZYSZENIE PACJENTÓW Z CHOROBĄ RECKLINGHAUSENA I INNYMI SCHORZENIAMI Z GRUPY FAKOMATOZ
 • STOWARZYSZENIE KMIECIN
 • STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW, NAUCZYCIELI I SYMPATYKÓW LOTNICZYCH ZAKŁADÓW NAUKOWYCH WE WROCŁAWIU
 • STOWARZYSZENIE JANKO MUZYKANT
 • STOWARZYSZENIE „AZBEST-STOP”
 • STOWARZYSZENIE WSPIERANIA ROZWOJU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „AB OVO”
 • STOWARZYSZENIE INICJATYWA EDUKACYJNA „NASZE ŻELAZNO”
 • TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁ MIEJSKI