Fazy formowania zespołu

W dzisiejszym wpisie na blogu zaprezentuję wymagane  umiejętności szefa, gdy  grupa pracownicza jest na poszczególnych etapach cyklu życia. Jak sami doświadczyliśmy, Kiepscy szefowie nie podzielają prostych zasad i technik, jakie muszą stosować do zarządzania grupą.
Aby czytelnik zrozumiał etapy budowania zespołu muszę napisać, co to jest grupa ludzi i zespół. Grupa jest małym podzbiorem osób. Członkowie w zespole współpracują ze sobą, nawiązują ze sobą przyjaźnie, widują się po pracy oraz postrzegają siebie jako zespół. Wydział w instytucji, traktowany jako zespół, rozumiany jest jako mała grupa, która pracuje nad trudnym projektem. Wszyscy ludzie zmierzają do wspólnie podzielanego celu.   Kompetencje członków zespołu są komplementarne. Przekonałem się tego, gdy kupiłem i pojechałem na szkolenie podobne do tego:
Inspirujące Szkolenia Oparte o Gry Szkoleniowe
Z naszego doświadczenia wynika, że każdy kierownik jest zobligowany zdobyć rozeznanie, w jakim momencie rozwoju znajduje się  jego zespół projektowy.  To nie tylko nieprzydatna reguła, ale także z życia wzięta metoda stosowana do zwiększenia efektywności  firmy. Grupa pracownicza dobrze wykonuje trudne zadania, gdy menedżer zna wszystkie fazy formowania grupy.
W literaturze przedmiotu można znaleźć trzy etapy formowania grupy pracowników. Etap budowania oznacza, że członkowie w grupie odmiennie rozumieją sposób działania, który powinni osiągnąć. W grupie można zdiagnozować  wówczas niezbyt wysoki poziom ufności do kierownictwa.
pracownicy i kierownicy podczas sesji doradztwa opowiadali nam, że na tym etapie uważają na to co piszą, są raczej nieufni , powoli nabierają zaufania.
Indywidualne  zadania uczestników takich grup roboczych najczęściej stają się powoli zgodne ze sobą i z celami pracowników jako grupy.
Faza wojny  w dziale traktowanym jak zespół zakłada, że muszą się zaognić  niesnaski co do przywództwa jakie wyznacza  sobie grupa.  Ujawniają się nieprzewidziane nieporozumienia i ścieranie się poglądów. Niewystarczająco dokładne wyznaczenie harmonogramu działań wyzwala u członków zespołu choroby zawodowe.
W tym właśnie momencie zwykle nadchodzi czas ustalania sposobów działania osób należących do zespołu. Ten etap zakłada, że osoby składające się na zespół próbują budować uzgodnione reguły współpracy oraz postawy.
Tyle haerowych przemyśleń.
Opracowanie: Henryk Piskorz
I DODATKOWO JAK CO MIESIĄC PORCJA NIEZNANYCH DANYCH ODNOŚNIE INTEGRACJI Z POPRZEDNIEGO MIESIĄCA:
- Najchętniej zamawiana forma ćwiczeń : planszowe gry strategiczne
- Najwyżej wycenione w testach po spotkaniu gry – komentarze grup: scenariusz społeczny
- Typowa liczebność grupy zajęciowej: czterdzieści uczestników.
- Optymalne dla klienta dni tygodnia na projekt firmowy: środek tygodnia.
- Najchetniej oczekiwania część kraju: Bieszczady

ŹRÓDŁO: Training Projects
Pracujemy jako drużyna trenerów z praktyką biznesową ale jednocześnie kompetencjami związanymi z wspinaczką i grotołastwem, co pozwala nam na oferowanie wydarzeń w formie plenerowej, łącząc kształcenie pracowników i atrakcyjne gry. Nasi szkoleniowcy to również autorzy książek poradnikowych i ciekawe osobowości.
Jesteśmy świadomi, że pozytywnie odebrane szkolenie lub wyjazd to także klimatyczny hotel. W wyselekcjonowanej bazie posiadamy blisko dwieście klimatycznych lokalizacji ze wszystkich rejonów Polski. Zapraszamy na wydarzenia integracyjne i  team building.W większości przypadków pracujemy w Karkonoszach, nad Zegrzem jak również na Kaszubach. Preferujemy  obiekty w ciszy i spokoju . W słoneczne dni działamy na dworze, a jeżeli aura nie sprzyja – pod dachem.