Jakie rezultaty przynosi określanie wymagań szkoleniowych

Często prowadzący szkolenia podkreślają, że niezwykle istotnym etapem wszelkich działań szkoleniowych jest określenie oczekiwań szkoleniowych. Ten etap warunkuje, czy projekt szkoleniowy zakończy się pozytywnym efektem oraz czy będzie skuteczny. Dlaczego?
Badanie wymagań rozwojowych pracowników oznacza systematyczny sposób badania, w trakcie którego jest wyrażone zapytanie na temat projektu szkoleniowego. W tym właśnie czasie określone są problemy, zdefiniowane źródła uzyskania oraz projektowany jest skuteczny układ działań zmierzający do przeprowadzenia procesu dydaktycznego. Podobne definicje znajdziesz tu:
Audyty Opinii Załogi
Jako kolejny krok po określeniu wymagań doskonalenia pracowników zmierza się do zdefiniowania rezultatów przedsięwzięcia edukacyjnego, jakie zaplanowano, że pozwoli na zapełnienie ”dziur” wiedzy. Określone rezultaty umożliwiają zaplanować oraz zrealizować szkolenie, w efekcie także to przedsięwzięcie scharakteryzować i wyciągnąć wnioski. Cele są opisywane jako trzy kategorie: oparte na wiedzy, zachowawcze, wartości i postawy.
Efekty badania oczekiwań doskonania kompetencji w literaturze wymienia się jako kolejno:
- Dostrzeżenie realnych sytuacji z życia zawodowego grupy – ażeby  te zjawiska omawiać na szkoleniu.
- Badanie potrzeb  uczących się. Ma to na celu odniesienie się do sytuacji ważnych dla uczestników szkolenia, a nie wyłącznie do kwestii firmy zatrudniającej uczestników.
- Diagnoza planów oraz sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa, zwłaszcza gdy szkolenie prowadzi wyspecjalizowany trener.
W tym miejscu przedstawiam tradycyjne kwestie w diagnozowaniu wymagań szkoleniowych.
- Czy firma stosuje mechanizm motywacyjny i system ocen?
- W jaki sposób przedsiębiorstwa stosuje motywacyjny efekt kształtowania wynagrodzeń?
- Jak często przedsiębiorstwa ocenia element zadowolenia z pracy personelu?
- Jakie kłopoty z pobudzaniem personelu ma kadra menedżerska?
- Czy używany bywa motywacyjny element feed backu w czasie rzeczywistym?
Na tą chwilę to tyle menedżerskich inspiracji.
Redakcja:Franciszek Husarz
Redaktor tej notatki  jest absolwentem kierunku rusycystyki Uniwersytetu Opolskiego i studiów podyplomowych z obszaru  literaturoznastwa. Posiada tytuł Konsultanta Nowoczesnego Biznesu IUN. Rozwija swoją firmę w Katowicach.  Od osiemnastu lat uczy i tworzy gry dotyczące logistyki i transportu w sektorze „sprzęt biurowy i wyposażenie wnętrz”.

O NASZYM BLOGU:
Badania wynagrodzeń
Ocena okresowa pracowników
Strategia human resources w produkcyjnej organizacji
Zaawansowane kierowanie ludźmi
Skuteczny mentoring
Systemy motywacyjne
Systemy kadrowo płacowe